BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietras Halina
Tytuł
Strategie cen jako element strategii marketingowych
Price Strategies as an Element of Marketing Strategies
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2001, vol. 35, s. 119-132, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Marketing-mix, Strategia marketingowa, Strategia cen, Zarządzanie cenami, Mechanizmy cenowe, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Marketing-mix, Marketing strategy, Pricing strategies, Administered prices, Price mechanism, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Strategie marketingowe stanowią całość złożoną z powiązanych ze sobą strategii cen, strategii produktów, strategii dystrybucji oraz staretgii promocji. Realizacji odpowiednich strategii cen, wyznaczonych przez priorytety przyjęte w przedsiębiorstwie, poświęcona jest treść artykułu. Autorka po omówieniu czym jest orientacja cenowa w przedsiębiorstwie, omówiła kilka rodzajów strategii cenowych m.in.: strategię skimming, cenowej penetracji rynku, strategię prewencyjnego kształtowania cen, strategię preferencji jakości (premium strategy). Autorka scharakteryzowała również jeden z elementów strategii cenowej przedsiębiorstwa, jakim są dyskonta cenowe (rabaty). Na zakończenie, autorka podkreśliła rolę cen w strategii marketingu-mix przedsiębiorstwa, które tworząc przychody, umożliwiają zdobycie dużego udziału w rynku przez daną firmę.

The paper shows price strategies as an element of marketing strategies. Considerations refer to price strategies of enterprises. Prices generate a definite income and profit of an enterprise. The condition of efficiency of strategy is minimalization of individual costs of production and marketing. Price strategy should lead to decrease in competition intensity and increase of attractiveness of the particular product on the market, with a view to maximalization of the profit and sale over a long period of time. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu