BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hud Bohdan, Hud Rostysław, Diduch Andrij
Tytuł
Wybór granicy: ukraiński dylemat
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 23, s. 15-24
Tytuł własny numeru
Współczesna Europa w procesie integracji
Słowa kluczowe
Granice państwa, Narodowość, Naród, Stosunki polityczne, Rozpad ZSRR
State boundaries, Nationality, Nation, Political relations, Dissolution of the USSR
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono sytuację polityczną Ukrainy, która po upadku ZSRR w dużej mierze sprowadza sie do kwestii granic z państwami ościennymi. Stabilne i dające sie w pełni kontrolować granice Ukrainy to zaledwie około 25 % wszelkich terenów granicznych tego państwa. Fakt ten wymusza na Ukrainie dążenie do budowy praktycznie od podstaw stabilnych granic co wydaje sie wyjątkowo trudne. Wymusza to Unia Europejska, dla której Ukraina stała sie kanałem przerzutowym narkotyków, grup przestępczych itp. na teren Unii.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachman K., Którędy do Europy, Warszawa 2002, s. 216-232.
 2. Bańka B., Grossraum Europy i Rosji a Ukraina, "Arcana" 2004, nr 1-2, s. 55.
 3. Besancon A., Granice Europy, "Nowe Państwo" 2004, nr 3, s.39.
 4. Bosaki M., To zachód umył ręce, "Gazeta Wyborcza" 2004, 27 lipca.
 5. Filipinko A., Kordon bez zamka, http://www.for.com.ua.
 6. Lenarczyk W., Europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy w ocenie niemieckiej, Lublin 2003, s. 10.
 7. Lepesant G., Polska i nowe sąsiedztwo Unii Europejskiej, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej". Rok (I) 2003, red. J. Kłoczowski, H. Łaszewicz, Lublin 2003, s. 98.
 8. Nowakowski J.M., Ukraińska republika Rosji, "Wprost" 2004, nr 32, s. 83.
 9. Od świata granic do świata horyzontów. Pr. zbiorowa pod redakcją Jacka Purchli, Kraków 2001, s. 281.
 10. Parchomenko N., O.Suszko, Kordony Ukrajiny - symwoł nezawerszenoho derżawoterennia, "Dzerkało Tyżnia" 2001, 14-20 lipca.
 11. Pełczyńska-Nałęcz K., Szansa na Wschodzie, "Rzeczpospolita" 2004, 1 lipca.
 12. Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów. O przyszłość Europy, Warszawa 2003, s. 19-20.
 13. Riabczuk M., Retoryka i polityka: Paradoksy ukraińskiej "wielowektorowosci","Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2004, nr 2, s. 45-103.
 14. Ukraine's Progress Should Be a Prioryty for All Europe. By Goran Persson and Romano Prodi, "International Herald Tribune" 2001, 22 maja.
 15. Vitorino A., Rozszerzona Unia Europejska i jej nowi sąsiedzi, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2004, nr 1, s. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu