BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna, Sobocińska Magdalena
Tytuł
Polskie przedsiębiorstwa wobec wyzwań wynikających z procesu integracji europejskiej
Polish Companies in the Face of European Integration Challenges
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1170, s. 28-40
Tytuł własny numeru
Pozycja polskich podmiotów rynkowych : pierwsze doświadczenia procesów integracji
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Kapitał ludzki, Przedsiębiorstwo na rynku, Integracja gospodarcza Polski z UE, Marka narodowa
Enterprise competitiveness, Human capital, Enterprise in the market, Poland's economic integration with the EU, National brand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono obszary wyzwań dla polskich przedsiębiorstw związane z procesem integracji europejskiej. Omówiono znaczenie zasobów ludzkich w podnoszeniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz istotę i znaczenie koncepcji marketingu narodowego.

Poland's accession to the European Union in May of 2004 resulted in the creation of a new business environment. The article presents challenges that Polish companies have to face in the process of European integration. Improving Polish companies' competitiveness requires improving the staff qualifications and making market offer more attractive, which in many cases requires increased implementation of information technologies. Opportunities resulting from the process of European integration can be made greater use of by the programme of national branding, currently realized in Poland. Another challenge is increasing initiative in obtaining European funds which can help achieve objectives connected with improving the competitiveness of Polish companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Anholt, Sprawiedliwość marek, Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym i pewnym siebie, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006, s. 185.
 2. S. Augustyniak, Formuła na rozwój, „CEO. Magazyn Kadry Zarządzającej" 2006 nr 3, s. 43-44.
 3. A. Błaszczak, Pożegnanie z polską marką, „Rzeczpospolita" z 25.05.2005.
 4. K. Dalkir, Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier, Oxford 2005, s. 304.
 5. http://www.mgip.gov.pl
 6. A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 136-137.
 7. P. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee w publikacji: Marketing narodów: strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Kraków 1999.
 8. W. Olins, Polskie marki a Unia Europejska, „Harvard Business Review Polska", 2004 nr 7/(17), s. 47-49.
 9. J. Polakowska-Kujawa (red.), Współczesna Europa w procesie zmian, Wybrane problemy. Difin, Warszawa 2006, s. 502-503.
 10. Polska w Unii Europejskiej, GUS 2006; www.stat.gov.pl^ K. Skarżyńska, Czy jesteśmy prorozwojowi? Wartości i przekonania ludzi a dobrobyt i demokratyzacja kraju, [w:] M. Drogosz, Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 69-88.
 11. M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2006, s. 70-76.
 12. M. Starczewska-Krzysztoszek, Polskie firmy w Unii Europejskiej, „Harvard Business Review Polska" 2005 nr 6(28), s. 16-20.
 13. J.W. Wiktor, Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, AE, Kraków 2005, s.39.
 14. B. Wojciszke, W. Baryła, Kultura narzekania, czyli o psychologicznych pułapkach ekspresji niezadowolenia, [w:] M. Drogosz, Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 35-49. ^ K. Zagórski, M. Strzeszewski, Polska - Europa - Świat. Opinia publiczna w okresie integracji, Centrum Badania Opinii Publicznej, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu