BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwankiewicz-Rak Barbara
Tytuł
Organizacje pozarządowe w Polsce - problemy współpracy międzynarodowej
Non Government Organizations - Problems of International Co-operation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1170, s. 133-145
Tytuł własny numeru
Pozycja polskich podmiotów rynkowych : pierwsze doświadczenia procesów integracji
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Organizacje pożytku publicznego, Organizacje non-profit
Non-governmental organisation, Public benefit organisation, Non-profit organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zasady pomocniczości i partnerstwa jako warunki realizacji funkcji NGOs. Omówiono obszary międzynarodowej współpracy organizacji pozarządowych i finansowanie projektów realizowanych przez NGOs z funduszy zagranicznych. Przedstawiono warunki funkcjonowania NGOs w Polsce na tle sytuacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

The role of NGOs in modern market economy should be analyzed from the point of view of: provider of social goods, representative (advocate) of interests of social groups. The organizations are created as a response of the society to social needs unsatisfied by administration and government agencies. They are created on the social initiative in those spheres of services where public institutions failed offering insufficient level and quality of services. Non-governmental organizations need co-operation with the social, public and business environment. Creation of the co-operation in the region is a special area of local activities: with the local community with the public administration with business firms. The new role of NGOs in the process of integration of Europe was formally expressed in the Treaty of European Union signed in 1992 in Declaration 23 attached to the Treaty. This declaration resulted in the development of the co-operation of NGOs with the European Community Institutions and between social organizations of various countries, especially between NGOs in democratic countries and non-governmental organizations of Central and Eastern European countries. This paper presents results of a comparative analysis of development of NGO sector in Poland and in other European countries, done by using The NGO Sustainability Index which analyzes seven different dimensions of NGO sector as follows: legal environment, organizational capacity, financial viability, advocacy, service provision, infrastructure, public image. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, ISP Warszawa 2005, s. 47.
 2. Biała Księga Prawa dla Organizacji Pozarządowych, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2002, s. 5.
 3. P.F. Drucker, Managing The Non Profit Organization, Heinemann Ltd. 1997, s. 127 i dalsze.
 4. P. Fric, The Functions of the Nonprofit Sector, The paper, Voluntas Symposium. Ten Years After, Civil Society and Third Sector in Central and Easter Europe, Charles University in Prague 1999, s. 2.
 5. Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit Organizations Work, red. A. Zimmer, E. Priller, VS Verlag Für Socialwissenschaften I GWV Fachverlag GmbH, Wiesbaden 2004 s. 73 i dalsze.
 6. http://www.efs.gov.pl/.
 7. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 (DzU 1997, nr 78, poz. 483).
 8. R. Kożlicka-Glińska, Od uczestnictwa do dyplomacji społecznej. Udział organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych, "Trzeci Sektor" nr 5, wiosna 2006, s. 118 i dalsze.
 9. M. Mendza-Drozd, Opinia EKES w sprawie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w stosowaniu wspólnotowej polityki spójności i rozwoju regionalnego, www.wiadomoscingo.pl z dnia 26.10.2006 r.
 10. E. Leś, Organizacje obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Civicus, Waszyngton DC, USA 1994, s. 49 i dalsze.
 11. Lupa 2002 - Monitoring współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie Klon/Jawor, za: Szkic do raportu pt. Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego (www.ngo.pl).
 12. Podstawowe fakty o NGOs 2006. www.ngo.pl z dnia 06.11.2006 r.
 13. Raport pt. "Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego" dostępny jest w formacie pdf: Raport_NGOaEFSl.pdf.
 14. Raport z badania organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Teson, Wrocław 2006 s. 96.
 15. M. Rydel, C. Ronkowski, Marketing partnerski, "Marketing i Rynek" 1995 nr 9, s. 12. Trzeci sektor w Unii Europejskiej, Przewodnik dla polskich organizacji pozarządowych, red. R. Koźlicka, Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor, Warszawa 1998, s. 44.
 16. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (DzU nr 96, poz. 873).
 17. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. art. 5.
 18. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., art. 5. l (DzU nr 96, poz. 873).
 19. W stronę aktywnej polityki społecznej, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa 2003 s. 19 i dalsze.
 20. Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu