BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Anna
Tytuł
Wpływ ochrony ubezpieczeniowej na politykę kredytu handlowego w małym przedsiębiorstwie
The insurance protection influence on commercial wans in small enterprise
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 5-9
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Ubezpieczenie kredytu bankowego, Ubezpieczenie kredytu, Ubezpieczenia przedsiębiorstw, Ubezpieczenia, Kredyt handlowy
Insurance activity, Bank loan insurance, Credit insurance, Business insurance, Insurances, Commercial credit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sukces ubezpieczycieli kredytu na rynku małych przedsiębiorstw zależy z pewnością od wysiłku włożonego w akcje marketingowe oraz działania podejmowane w kierunku systematycznego upraszczania procedur wzajemnej współpracy. Ubezpieczyciele kredytu dążą także do ciągłego modyfikowania ceny ochrony ubezpieczeniowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe tego sektora oraz wielkość ryzyka kredytowego. Kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe tego sektora oraz wielkość ryzyka kredytowego. Kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej jest na tym rynku działaniem niezwykle trudnym, wystarczy bowiem przyjrzeć się statystykom na temat wielkości corocznych bankructw. (abstrakt oryginalny)

The author describes the process of commercial credit insurance. Some benefits from insuring the commercial credit for a small-sized enterprise have been discussed. The comparison between the insurance and traditional bank products ( like the letter of credit and factoring) has been presented. The empirical part of the article reflects, the research concerning the use of credit insurance by enterprises and the obstacles on the way to applying of the financial insurance in business operations. The conclusions form research based on a questionnaire in 2005 in Great Britain were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bera A., Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców, Wydawnictwo Fundacja Warta, Warszawa 2005, s. 79, Zürich 2000, s. 7.
  2. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Springer Verlag, Wien-New York 1995, s. 21.
  3. Pawłowska-Kłąb U., Ubezpieczenie kredytu jako forma zabezpieczenia wierzytelności handlowych, Zeszyty Naukowe nr 62, Studia i Prace Kolegium Zarządzania I Finansów SGH, Warszawa 2005, s. 90.
  4. Raturi M., Schmolck B., Kreditversicherung: Globalisierung und E-Business als Chancen der Zukunft, Sigma nr 7, Zürich 2000, s. 7.
  5. Schmidt Ch., Laster D., Kredit- und Kautionsversicherung: Instrumente zum Absichern von Verpflichtungen, Sigma, Zürich 2006, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu