BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jefmański Bartłomiej
Tytuł
Poznaj profil swojego klienta
Źródło
Marketing i Rynek, 2006, nr 1, s. 13-17
Słowa kluczowe
Profil konsumenta, Segmentacja rynku, Klient
Customer profile, Market segmentation, Customer
Abstrakt
Wiele przedsiębiorstw odchodzi obecnie od marketingu masowego na rzecz marketingu docelowego koncentrującego się na wybranej grupie odbiorców. Niektóre spośród nich wybierają tzw. marketing segmentacyjny. Dokładne zrozumienie rynku, konsumentów, produktów i procesów decyduje o stworzeniu wartości dla klienta oraz uzyskaniu przewagi strategicznej. W zrozumieniu konsumentów (ich postaw, opinii itp.) zgromadzonych w ramach wyodrębnionych segmentów oraz prognozowaniu ich przynależności do poszczególnych segmentów pomocne okazują się profile segmentów. Profil segmentu otrzymywany jest w wyniku zastosowania zabiegu profilowania, który można podzielić na kilka etapów (pomiar zmiennych profilowych dokonany na różnego typu skalach pomiarowych; wybór zmiennych potrzebnych do ustalenia profilu segmentu; ustalenie profilu na podstawie wartości wybranych). Wybór zmiennych profilowych i ustalenie na ich podstawie profilu segmentu nie jest zadaniem łatwym. Dlatego w profilowaniu segmentów nie powinno się ograniczać do jednej metody, lecz korzystać z innych tj. analizy korespondencji, analizy dyskryminacyjnej czy analizy regresji logistycznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 405-407.
 2. Dictionary of Marketing, P.H. Collin (ed.), Peter Collin Publishing, Teddington 1989.
 3. E. Duliniec, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 75.
 4. G. Dunn, B.S. Everitt, Applied Multivariate Data Analysis, Arnold, London 2001, s. 248.
 5. R. Hiebeler, T.B. Kelly, C. Ketteman, Najlepsze wzorce, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2000, s. 45.
 6. D.L. Hoffman, G.R. Franke, Correspondence Analysis: Graphical Representation of Categorical Data in Marketing Research, “Journal of Marketing Research” 1986, Vol. XXIII.
 7. W.R. Klecka, Discriminant Analysis, Sage Publication, London 1980, s. 8-9.
 8. Ph. Kotler i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 425.
 9. R.A. Lawson, Discriminant Analysis - An Aid to Market Segment Description, “European Journal of Marketing” 1980, No. 7.
 10. E. Lesaffre, A. Albert, Multiple-Group Logistic Regression Diagnostics, “Applied Statistics” 1989, No. 3.
 11. M. McDonald, I. Dunbar, Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 101-103.
 12. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, pod red. E. Gatnar, M. Walesiaka, AE, Wrocław 2004, s. 284.
 13. Nowy słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 14. M. Pohar, M. Blas, S. Turk, Comparison of Logistic Regression and Linear Discriminant Analysis: A. Simulation Study, “Metodoloski zvezki” 2004, No. 1.
 15. M. Rószkiewicz, Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 83-84.
 16. A. Sagan, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, AE, Kraków 2004, s. 73.
 17. C.D. Schewe, Marketing. Principles and Strategies, Random House, New York 1987, s. 138.
 18. The Value of Profiling: Increasing Profits with Current Customer Knowledge, “Profile Positioning Paper” 2003, Copper Technologies, Inc.
 19. J. Wachnicki, P. Komornicki, WebMining, “Modern Marketing” 2001, No. 9.
 20. M. Walesiak, Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu