BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna
Tytuł
Zasady funkcjonowania wspólnotowego handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla przez małe i średnie przedsiębiorstwa
Modus operandi of Eu trade in entitlements for the emission of carbon dioxide by small and medium-sized enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 14-19
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Emisja zanieczyszczeń, Program ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
International trade, Pollution emission, Environmental program in the enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wspólnotowy handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla stanowi pierwszy na świecie międzynarodowy mechanizm rynkowy w wymiarze środowiskowym. Oczekuje się, że doprowadzi on do społecznie najtańszej internalizacji zewnętrznych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw emitujących CO2 i inne gazy cieplarniane, przy zachowaniu i rozwoju konkurencyjności gospodarki EU. Oczekiwania te będą mogły być zweryfikowane po pierwszym okresie rozliczeniowym, tj. w roku 2008. W tym też roku systemowym, w pełnym zakresie, zostaną objęte przedsiębiorstwa należące do sektora MSP. (abstrakt oryginalny)

The EU trade in entitlements for the emission of carbon dioxide presents the first in the world, international market mechanism of an environmental dimension. It is expected that it will be conclusive to the socially cheapest internationalization of external costs in the operations of enterprises which emit CO2 and other greenhouse gasses while maintaining and developing the competitiveness of EU economy. Verification of these expectations will be feasible following the first settlement period, i.e. in 2008. In this year SME’s will also be fully covered by the schema. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Malik K., Handel uprawnieniami emisyjnymi jako instrument polityki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, Ekonomia i Środowisko 2006, nr 1 (29), S. 93-94.
  2. Michalski D., Wspólnotowy rynek emisji dwutlenku węgla – nowy obszar ryzyka dla uczestników rynku energii elektrycznej, Rynek Terminowy 2005, nr 4, s. 13.
  3. Przybylik M., czynniki wpływające na kształtowanie się cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, Rynek Terminowy 2005, nr 4, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu