BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzóska Jan, Pyka Jan
Tytuł
Koncepcje i modele konsolidacji a efektywność w polskiej energetyce
Conceptions and Models of Consolidation and the Effectiveness of the Polish Energy Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1104, s. 419-429, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność
Słowa kluczowe
Energetyka, Restrukturyzacja sektora energetyki, Konsolidacja przedsiębiorstw, Konkurowanie na rynkach branżowych, Efektywność energetyczna
Energetics, Energetics sector restructuring, Consolidation of companies, Competitiveness of products, Energy efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy, rozpatrując strukturę paliwową polskiej energetyki i związaną z tym konieczność poniesienia znacznych nakładów na modernizacje techniczne (zwłaszcza proekologiczne), poszukiwali różnych możliwości osiągania konkurencyjności kosztowej. Przedstawili zatem modele zintegrowane pionowo, wykorzystujące wydłużone łańcuchy wartości dodanej oraz efekty skali i synergii. Niektóre modele ukształtowali, zrywając z ścisłym podziałem sektorowym panującym w polskiej energetyce, dostrzegając w zbieżności mediów energetycznych i tworzeniu się przedsiębiorstw typu multi-utility, szansę na przewagę konkurencyjną dla konsolidowanych grup. Autorzy zaprezentowali także model przedsiębiorstwa wykorzystującego lokalną infrastrukturę i źródła energii, działające na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Analizę efektywności krajowego sektora energetycznego, autorzy przedstawili w dwóch aspektach: strukturalnego porównania wielkości i relacji ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw podsektora wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz porównania (benchmarking) polskiego sektora z czołowymi pod względem efektywności przedsiębiorstwami energetycznymi UE.

One of the important goals of energy market's liberalization for the sector's companies is the growth of economic effectiveness. In the article the effectiveness of the national energy sector has been estimated. The main points of interest were benchmarking and structural comparison of basic effectiveness markers for Polish and leading European companies. New concepts and models of consolidation that should increase attractiveness and effectiveness of Polish energy market have been described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzóska J., Pyka J., Uwarunkowania konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego w Polsce, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2004.
  2. Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa, "Rzeczpospolita", 30.11.2005.
  3. Mielczarski W., Nieuchronnie drożej, "Nowy Przemysł" 2005 nr 11.
  4. Polska 2005. Raport o stanie przemysłu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
  5. Raporty: Energetyka 2004-2005, "Nowy Przemysł".
  6. Raporty roczne krajowych spółek energetycznych.
  7. Raporty roczne Vattenfall, AB i RWE AG.
  8. Tokarski S., Piątek K., Południowy Koncern Energetyczny SA - 5 lat budowy pionowo zintegrowanej organizacji, [w:] Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu