BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowiński Roman
Tytuł
Europejski obszar wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 23, s. 57-66
Tytuł własny numeru
Współczesna Europa w procesie integracji
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wymiar sprawiedliwości, Terroryzm międzynarodowy
International security, Judiciary, International terrorism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawione zostało pojęcie "europejskiego obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa". Artykuł ukazuje trzy płaszczyzny rozumienia przytoczonej problematyki: 1. przestrzeń fizyczna/technika, 2. interes/polityka, 3. wartość/kultura. Zanalizowano także rozumienie "europejskiego obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa "jako elementu III filaru Konstrukcji Unii Europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beczała J., Układ z Schengen. Współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht. Łódź 1998.
 2. Czapliński W., Europejska współpraca policyjna. Warszawa-Legionowo 1999.
 3. Emmert F., M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 2002, s. 46.
 4. Gruszczak A, Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca w ramach III filaru, Kraków 2002, s. 184.
 5. Królikowski L., Liberte, "Le Populaire" z 20 maja 1849. Tłum. polskie [w:] Wskrzesić Polskę zdobyć świat. Antologia polskiej chrześcijańskiej myśli społeczno-radykalnej 1831 - 1864, Warszawa 1982, s. 236 i nast.
 6. Kurcz, Traktat Nicejski a reforma sądownictwa unijnego. "Sprawy Międzynarodowe" Nr 4/2002.
 7. Menkes J., Od współpracy policyjnej do przestrzeni wolności , bezpieczeństwa i sprawiedliwości, "Sprawy Międzynarodowe" Nr 3/1997.
 8. Miś J.M., Polska droga do Schengen, Opinie ekspertów. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 9. Namysłowska B., Corpus iuris. Warszawa 1999.
 10. Przyjemski S.M., Podstawy prawne współpracy europejskiej w sprawach karnych, "Prokuratura i Prawo", Nr 2/1996.
 11. Shakir M.A., Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, zarys zagadnienia. Toruń 2002.
 12. Sowiński R., Europa kontynent nieuchronnych i koniecznych granic [w:] Europa w nowych granicach czy Europa bez granic (red. Z. Drozdowicz.). Poznań 2004.
 13. Sowiński R., Interes publiczny - dobro wspólne - wartości uniwersalne jako kategorie kształtujące pojęcie administracji [w:] Prawo do dobrej administracji (red. Z. Niewiadomski), Warszawa 2003, s. 564 i nast.
 14. Sowiński R., Potrzeba nauki i prawo do nauki w kontekście praw człowieka i obywatela [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, Olsztyn 2003, s. 133 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu