BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowski Zbigniew
Tytuł
Dwa wymiary religijności
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 23, s. 67-80, tab.
Tytuł własny numeru
Współczesna Europa w procesie integracji
Słowa kluczowe
Obrzędy religijne, Religia, Religie chrześcijańskie, Kultura, Kościół katolicki, Kościół w społeczeństwie, Społeczna nauka Kościoła
Religious ceremonies, Religion, Christian religions, Culture, Roman Catholic Church, Church in society, Church's social doctrine
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono dwa modele religijności: europejski (otwarty na przemiany współczesnego świata, dynamicznie zmieniający się i korespondujący z procesami prywatyzacji religii i odkościelnienia) i polski (tradycjonalistyczny, obrzędowo-ludowy, klerykalno-eklezjalny). Jak wskazują jednak badania, społeczeństwo polskie coraz mocniej sie laicyzuje, liczba powołań kapłańskich spada a obraz religijności narodu polskiego budowany jest na powierzchownej obrzędowości często traktowanej jako swoisty element kultury, aniżeli religijności.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, Kuprisz S.A., Poznań 2004, s. 396-403.
  2. Kongregacja Nauki Wiary o katolikach w życiu publicznym, "Wiadomości KAI" 2003, nr 3, s. 30.
  3. Mariański J.: Moralność w procesie przemian, Warszawa 1990.
  4. Mariański J.: Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne, Lublin 1992.
  5. Mariański J.: Czy Kościół katolicki w Polsce jest siłą polityczną?, w: K. Pałecki (red.): Elity polityczne w Polsce, Warszawa 192, s. 213-228.
  6. Poupard P., Ewangelizacja kultury, "L'Osservatore Romano" 2002, nr 1, s. 11.
  7. Poupard P., Ewangelizacja we współczesnym świecie, "L'Osservatore Romano", s. 39.
  8. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003, Warszawa 2003, s. 130.
  9. Samuelsson K.: Protestantyzm a kapitalizm. Krytyka teorii Maxa webera , w: Religia i ekonomia, Warszawa 1989, s. 192-215.
  10. Weber M.: Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu