BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Marek
Tytuł
Eurazjatyzm a Unia Europejska : Religijny aspekt idei Wielkiej Rusi
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 23, s. 93-101
Tytuł własny numeru
Współczesna Europa w procesie integracji
Słowa kluczowe
Nacjonalizm, Wielkie mocarstwa
Nationalism, Superpower
Uwagi
summ.
Dugin Aleksander, Ziuganow Giennadij
Abstrakt
Relacje Rosji i Unii Europejskiej wyraża pogląd, iż są to organizmy sobie obce, a wręcz wrogie. Twierdzenie to sformułował Mikołaj Danilewski u schyłku XIX wieku. Sytuacja ta sprzyja odżywaniu w społeczeństwie rosyjskim po upadku ZSRR idei Eurazjatyzmu. Szczególne znaczenie dla tej idei ma prawosławie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bicykli P., Dwa lika Jewrazijska, Moskwa 1993, s. 279.
 2. Bierdiajew M., Rosyjska idea, Warszawa 1999, s. 265.
 3. Błok A., Soczinienija w domu tomach, Moskwa 1955.
 4. Bratkiewicz J., Wielkoruski szowinizm w świetle teorii kontynuacji, Warszawa 1991, s. 232.
 5. Chocimski Z., Podejrzany ekumenizm, Warszawa 1998, nr 11-12.
 6. Danilewski M., Rossija i Jewropa. Wzgląd na kulturnyje i politiczeskije otnoszneje sławianskogo mira k giermano-romanskomu, Moskwa 1991, s.472.
 7. Dugin A., Puli Ab.wliitta, Moskwa 199.
 8. Dugin A., Konxpirotgija, Moskwa 1992.
 9. Dugin A., Gipierboriejskaja lie-ońja. Opyt ariosofskogo iisliedowniiija, Moskwa 1993.
 10. Dugin A., Kanserwatiwnaja Riewolucyja, Moskwa 1994.
 11. Dugin A., Misterii Jewraziji, Moskwa 1996.
 12. Dugin A., Metajhika Btagoj Wiesti. Prawosławny} ezoterizm, Moskwa 1996.
 13. Dugin A., Tamplijeiy prolietariata, Moskwa 1997.
 14. Dugin A., Koniec święta. Eschatołogija i tradicyja. Almanach Mity Angiel, Moskwa 1998.
 15. Dugin A., Nasz Put. Strategiczeskije pierspektywy razwitija Rmxiji w XXI wiekie, Moskwa 1999.
 16. Faryno J., Idea/ Idea rosyjska/ Ideowy, w: (A. de Lazari), Mentalnośc rosyjska. Słownik, Katowice 1995, s. 36.
 17. Fłorowskij G., Jewrazijskij sobłazn, Moskwa 1993.
 18. Husejnow H., Idea rosyjska po pierestrojce, "Res Publica Nowa", 1994, nr 4.
 19. Iłłarionow, Kak Rossija potierała XX stoletije, "Woprosy Ekonomiki" 2000, nr 1.
 20. Kamyszew W., Turuchanow G., Oczerednaja mutacyja "jewrazijskoj idei" ili sobiranije "Imperii" pod rokowodstwom moszennikow i mafiozi, "Russkaja musl", 1999, nr 4257.
 21. Kiejzik L., Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku. Część Pierwsza, Łódź 2001, s. 171.
 22. Kwiecień M., Graal a dusza rosyjska. W kręgu ezoteryzmu wschodniosłowiańskiego, w: Drozdowicz Z. (red.), Zeszyty Filozoficzne nr 9, Poznań 2001, s. 13 i n.
 23. Lobkiewicz E., O metafizyce nacjonal-bolszewizmu, "Fronda", 1998, nr 11-12.
 24. Makarenko W., Totalitaryzm czy modernizm. Problem dystansu przy opisie społeczno-politycznej dynamiki Rosji, w: Rydzewski W., Bohu M. (red.), Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych, Kraków 1999.
 25. Sawisckij P., Mir Rpossiji _ Jewrazija. Antołogija, Moskwa 1995, s. 72.
 26. Skawin I., Kozłowski W., Jewrazijskoje Rossiji, Moskwa 1992.
 27. Smaga J., Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2002.
 28. Styczyński M., O ideach, że złowrogie bywają. Recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989, Łódź 1999, s. 131.
 29. Ziuganow G., Wiera i wiernost. Russkoje prawosławie i problemy wozrożdienija Rossija, Moskwa 1999, s. 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu