BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podczarski Stanisław
Tytuł
Ewolucja polityki przemysłowej w UE
Evolution of Industrial Policy in the EU
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 2, s. 92-100, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Polityka, Polityka wewnętrzna
Industrial policy, Politics, Domestic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł omawia rozwój polityki europejskich instytucji integracyjnych w zakresie ochrony przemysłu krajów członkowskich. Sektory węglowy i stalowy zostały objęte protekcją jako pierwsze już w Traktacie Paryskim z 1951 r. UE znacznie rozszerzyła metody ochronne, służące wzmacnianiu międzynarodowej konkurencyjności tego ugrupowania, w porównaniu ze stosowanymi wcześniej przez EWG. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the development of policy of European integration institutions as concerns industry protection of the member countries. Coal and steel sectors were first to be protected in the Paris Treaty in 1951. As compared to measures applied by the European Economic Community, the EU has remarkably developed protection methods strengthening its international competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak A.A., Kaliszuk E., Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce po akcesji do UE, [w:] Polska w Unii Europejskiej, tom II, red. naukowa i koordynacja: E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 2. Ciamaga L., Polityka przemysłowa i badawczo-rozwojowa, [w:] Unia Europejska. Podręcznik akademicki, L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 3. Czerwińska E., Polityka przemysłowa, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-107.htm.
 4. Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego, TNOiK, Toruń 1999.
 5. Historia Unii Europejskiej, [w:] ABC Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Warszawa 2004.
 6. Karpińska K., Ewolucja polityki przemysłowej Unii Europejskiej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 7.
 7. Komunikat Komisji dotyczący niektórych aspektów podejścia do przypadków konkurencji, powstałych wskutek wygaśnięcia Traktatu EWWiS (Dz.Urz. WE z 26.06.2002).
 8. Komunikat Komisji: Pomoc na restrukturyzację i ratowanie przedsiębiorstw oraz na likwidację zakładów w sektorze stalowym (Dz.Urz. WE 70 z 19.03.2002).
 9. Od l maja nowa Unia Europejska, „Rzeczpospolita" nr 102 (6785), z 30 kwietnia- 3 maja 2004 r.
 10. Paduch J., Barszcz E., Restrukturyzacja polskiego hutnictwa żelaza na tle zmian na światowym rynku stali, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 'l 998, nr l.
 11. Synowiec E., Dynamika i poszerzanie zakresu integracji europejskiej, [w:] Unia Europejska, tom I, red. naukowa i koordynacja: E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 12. Wspólna polityka Wspólnoty Europejskiej, [w:] ABC Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu