BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dereń Aldona Małgorzata
Tytuł
Prawa na znakach towarowych jako aporty (wkłady) do spółek handlowych
Rights of Trade Marks as Retrives (Contributes) in Commerce Companies
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (23), 2006, nr 81, s. 117-125, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Spółki handlowe, Znaki towarowe, Prawo własności przemysłowej
Commercial companies, Trademarks, Industrial property law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie zasoby własności intelektualnej i własności przemysłowej powszechnie uznaje się za te, które tworzą znaczącą wartość dodaną przedsiębiorstwa. Wzrastający popyt na nowe rozwiązania techniczne sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej kategorie należące do własności intelektualnej lub przemysłowej wnoszą jako wkład do spółki. Z przepisów kodeksu spółek handlowych wynika, że przedmiotem wkładu do spółki nie może być prawo niezbywalne. Zatem a contrario, aportami mogą być wszelkiego rodzaju prawa zbywalne, którymi są m.in. patenty, prawa na znakach towarowych (wyłączne i licencyjne), prawo do wzoru użytkowego, prawo do wzoru przemysłowego, majątkowe prawa autorskie, czy know-how. (oryginalny abstrakt)

Modern resources of intellectual property and of industrial property have significaly added value for corporate. Increase demand for new technical concept give interesting of intellectual and industrial property. Intellectual and industrial categories as for example: rights of trade mark (sole and license), right to designees patents, right to designee industry, copyrights and know-how, could be treated as contribution. In polish law code of commerce is it admitted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Artykuł 120 ust. l ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. Z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
  2. Orzeczenie Sądu Najwyższego, II CR 143/88, OSP 1990, nr 6, poz. 57.
  3. Prawo własności przemysłowej, praca zbiorowa pod red. Urszuli Promińskiej, Wyd. Difin Warszawa 2004.
  4. SKUBISZ R., Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Lublin 1988.
  5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, póz. 1037 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. Z 2002 r. Nr 76, z późn. zm.
  7. WAL1SZKO E., GOLAT R., Znaki towarowe. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu