BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryzner Janusz (Wydział Ekonomii)
Tytuł
Regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych w Republice Czeskiej
Legal Regulation Concerning National Minorities in the Czech Republic
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 611, s. 89-102
Słowa kluczowe
Mniejszości narodowe, Prawa człowieka
Ethnic minority, Human rights
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne problemy dotyczące ochrony praw mniejszości narodowych w Czechach. Skierowano uwagę na uwarunkowania historyczne tematu, główne akty prawne regulujące sytuację mniejszości narodowych, oraz na projekt ustawy przygotowywany przez władze czeskie.

The aim of the article is to elucidate legal solutions, including the Protection of National Minorities Bill, and institutions involved in national minorities issues in the Czech Republic. There, the situation of the Roma remains the most salient question in nationalities policy, and the article devotes particular attention to it. The first section presents the evolution of national minorities policy from the birth of Czechoslovakia, as well as the present circumstances of national minorities in the Czech Republic. The article moves on to consider the most significant regulations connected with minorities and the institutions responsible for national minorities issues. The third section concentrates on the Protection of National Minorities Bill, and the changes it brings to Czech legislation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankowicz M., Systemy władzy państwowej Czechosłowacji i Czech, Wydawnictwo PiT, Kraków 1998.
  2. Cygański M., Niemcy w Czechosłowacji w latach 1945-1991192 oraz w sukcesywnych współczesnych republikach Czeskiej i Słowackiej (1992/93-1993/94), "Sprawy Narodowościowe", t. IV, 1995, z. 2(7).
  3. Heck R., Orzechowski M., Historia Czechosłowacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969.
  4. Janusz G., Bajda P., Prawa Mniejszości Narodowych. Standardy Europejskie, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Warszawa 2000.
  5. Konstytucja Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, przekład M. Kruk i W. Sokolewicz, Wrocław 1973.
  6. Rybczyńska J.A., Problemy narodowościowe w nowych demokracjach Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Europa Środkowo-Wschodnia - Region, państwa i społeczeństwa w czasie transformacji, pod red. J.A. Rybczyńskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
  7. Sierszuła B., Cyganom wstęp wzbroniony, "Rzeczpospolita", 22 marca 1996.
  8. Sierszuła, Osiem lat później, "Rzeczpospolita", 19 listopada 1997.
  9. Skotnicki K., System konstytucyjny Czech, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
  10. Zimek J., Ustavni vywoj ceske statu, Masarykova univerzita, Brno 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu