BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączek Maciej (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Subregionalne fundusze poręczeń kredytowych w Polsce jako instrument rozwoju regionalnego i lokalnego
Sub-regional Credit Guarantee Funds in Poland as Instruments of Regional and Local Development
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 610, s. 123-140
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Poręczenie kredytowe, Rozwój regionalny, Fundusz poręczeń wzajemnych, Pobudzanie przedsiębiorczości
Local entrepreneurship, Loan guarantee, Regional development, Mutual guarantee fund, Stimulation of entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono kwestię wsparcia finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), będącą istotną sprawą dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Zwrócono uwagę na fundusze poręczeń kredytowych - jako jednego z instrumentów zaprojektowanych pod kątem działalności MSP. W dalszej części artykułu podjęto próbę opisania zasad tworzenia nowych funduszy poręczeń finansowych na poziomie sub-regionalnym.

This article presents the issue of financially supporting the small and medium enterprise sector, which is an important matter for local and regional development. The author looks at credit guarantee funds as one of the instruments designed to assist SMEs. In the introduction, he discusses the characteristics of such funds operating in Poland. Next, he offers a diagnosis and partial analysis of the current state of these funds. Another section of the article provides an attempt to describe the rules for creating new credit guarantee funds at the sub-regional level. In this section, the author analyses, inter alia, the following issues associated with the creation of these funds: the entity managing the fund, its legal form, the beneficiaries, the rules governing the operation of the fund, marketing and promotion, the involvement of other entities, the fund's capital, operating costs, revenues and areas of operation. The article concludes with a summary of findings and recommendations for future action. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnik A., Fundusze poręczeń kredytowych w polskiej praktyce bankowej, Katowice 1998, maszynopis powielony.
  2. Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 2000.
  3. Webster L., World Bank Lending for Small and Medium Enterprices, "World Bank Discussion Papers" 1991, nr 113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu