BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukawer Edward
Tytuł
Modele prywatyzacji i wiążące się z tym zagadnienia (w oczach polskich ekonomistów)
Models of Privatization and Related Issues from the Economists' Point of View
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska?, 2000, s. 207-221
Słowa kluczowe
Prywatyzacja, Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Gospodarka drugiego obiegu
Privatisation, Commercialization of state-owned enterprises, Underground economy
Abstrakt
Problematyka prywatyzacji jest nie tylko skomplikowana, ale i niezmiernie obszerna, dotyczy bowiem wszystkich sfer życia gospodarczego. Jej omówienie autor podzielił na kilka zasadniczych części. Rozpoczął od prezentacji celów i zadań, następnie przedstawił zalety i wady, zakres, zasady, tempo, ścieżki prywatyzacji. Na koniec przytoczył poglądy polskich ekonomistów na proces masowej komercjalizacji.

The subject of privatization is complicated and widely understood because it's related to all spheres of economic life. The whole issue has been divided into some main parts. The author begins with the presentation of goals and tasks, advantages and disadvantages as well as range, rules, rate and paths of privatization. There are also some views of the Polish economists on mass commercialization process.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu