BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brandenburg Henryk
Tytuł
Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi
Managing Local Development Projects
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, 202 s., bibliogr. s.185-197
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Projekty inwestycyjne, Gospodarka lokalna, Rozwój gospodarczy, Rozwój lokalny
Project management, Social economic development programming, Investment project, Local economy, Economic development, Local development
Abstrakt
Celem pracy jest opracowanie modelu zarządzania lokalnymi przedsięwzięciami rozwojowymi, uwzględniającego przede wszystkim aspekt organizacyjny procesu przygotowania i realizacji tych przedsięwzięć. W części pierwszej pracy zdefiniowano pojęcie lokalnego rozwoju, jego uwarunkowania, koncepcje oraz metody programowania i zarządzania lokalnym rozwojem. W części drugiej zaprezentowano ewolucję pojęcia projekt, metod zarządzania projektami, ich oceny, podstawowe rodzaje ryzyka i metody nadzoru w trakcie realizacji. W części trzeciej dokonano próby wykorzystania i adaptacji rozwiązań organizacyjnych stosowanych w projektach inwestycyjnych realizowanych dla potrzeb przemysłu do realizacji lokalnych przedsięwzięć rozwojowych. Zaproponowano model organizacji zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem jego elementów struktur podmiotowych. W części czwartej zawarto propozycję sposobu zastosowania w praktyce opracowanego modelu. Zwrócono szczególną uwagę na trudności związane z aspektem ludzkim i organizacyjnym, jakie mogą wystąpić przy jego wdrażaniu i realizacji w polskich warunkach społeczno-gospodarczych.

This study aims at elaborating a model for managing local development undertakings, considering in particular the organizational aspect of their preparation and realization. The first part introduces and familiarizes the reader with local development i.e. what it is and what conditions it is composed of; it presents concepts as well as programming and the management methods of the development. The second part includes the definition of a project and discusses its cycles, analysis methods, profitability evaluation criteria and management procedures. Then, the third part attempts to exploit the solutions, used in running an industrial investment project, in organizing the management process of local development undertakings. Finally, the fourth part suggests ways of practical application of the presented model. It has been pointed out that some problems of organizational and human-factor-related nature may arise while implementing and realizing the project under Polish socio-economic conditions. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu