BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siuta Barbara (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przedsiębiorczość w Polsce w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej w latach 90
Entrepreneurship in Poland in Light of the Economic Climate that Existed During the 1990s
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 631, s. 289-302, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorstwo na rynku
Entrepreneurship, Enterprise development, Business activity, Enterprise in the market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono rozwój przedsiębiorczości w Polsce w latach 90. Przedstawiono bariery przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw, a także szanse powodzenia polskich firm na rynku Unii Europejskiej.

The conditions and possibilities under which Polish companies functioned during the 1990s are presented in the paper. Development barriers for Polish companies, including the widely understood entrepreneurship were also discussed. The number of active and inactive entities based on legal divisions, including structural changes in active companies depending on the type of activity undertaken by them as well as trends in the occurrence of problems encountered by theses companies were given a detailed analysis. The paper also mentions the prospects for success of Polish companies in the EU market analyzing in great detail the strength and weaknesses of Polish companies depending on their line of activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hisrich R.D., Pater M.P., Entrepreneurship, Irwin, Boston 1989.
 2. Kicka Т., Wokół pojęcia przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 6.
 3. Koch R." Strategia, WPSB. Kraków 1998.
 4. Kraśnicka Т., Wokół pojęcia przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 6.
 5. Morris M.H., Lewis P.S., Sexton D.L., Reconceptualizing Entrepreneur ship: An Input-Output Perspective, "SAM Advanced Management Journal" 1994, vol. 59, nr 1.
 6. Реnс I., Kreowanie sukcesu firmy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 7.
 7. Peters T.I., Waterman R.H., In Search of Excellence. Ls from America's Best-Run Companies, Harper and Row, New York 1992.
 8. Przedsiębiorczość i rozwój firmy, pod red. J. Targalskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
 9. Słownik języka polskiego, t. 2, pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1988.
 10. Stevenson H.H., Jarillo С.I., A Paradigm of Entrepreneur ship: Entrepreneurial Management, "Strategic Management Journal" 1990.
 11. Tokarski S., Główne warunki powodzenia firm na rynku Unii Europejskiej, praca pod patronatem Ministerstwa Gospodarki w Polsce, Warszawa 2002.
 12. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 1995-1999, GUS, Warszawa 2001.
 13. Wysokińska Z., Silne i słabe strony polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku, praca pod patronatem Ministerstwa Gospodarki w Polsce, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu