BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury uzdrowiskowej na Dolnym Śląsku
Spatial Diversification of Spa Resorts Infrastructure in Lower Silesia Region
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 967, s. 191-204, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna : problemy współpracy transgranicznej
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie przestrzenne, Uzdrowiska, Opieka zdrowotna
Spatial differentiation, Health resort, Health care
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę zróżnicowania przestrzennego infrastruktury uzdrowiskowej na Dolnym Śląsku w dwóch porównywanych okresach w 1994 i w 2000 roku. Jest także próbą oceny zmienności rozmieszczenia sanatoryjnej bazy łóżkowej w latach przyjętych do badania. (fragment tekstu)

Changes occurring around spa resorts are of significant influence on their functioning. Results of these changes are visible in the infrastructure of spa resorts in Lower Silesia region. The evaluation of spatial diversification in the infrastructure of spa resorts has been carried out on the basis of statistical data, with reference to two comparable years: 1994 and 2000. Variables describing the level of saturation with spa resorts base and were have an influence for the evaluation of the functioning of the infrastructure. The research has shown changes in spatial variety of material base of Lower Silesia spa resorts. It was, however, that the power of diversification of spa beds arrangement in time turned out to be of small importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Groch J.: Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1991, Rozprawy Habilitacyjne nr 220.
  2. Kornak A., Rapacz A.: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001.
  3. Krasiński Z.: Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce. Poznań: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 2001.
  4. Kubów A.: Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury ochrony zdrowia. [w:] Problemy społeczne Dolnego Śląska. Praca zbiorowa pod red. W. Ostasiewicz, Z. Pisz, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski 2000.
  5. Madeyski A.: Polskie uzdrowiska, ich charakterystyka i główne problemy. "Problemy Turystyki", 1997 nr 1-4.
  6. Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWE 1977.
  7. Podoski K.: System mierników infrastruktury społecznej i możliwości jego wprowadzenia w pracach GUS. [w:] Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej. Warszawa: GUS 1976.
  8. Ponikowska I.: Profile lecznicze uzdrowisk polskich. Materiał niepublikowany z ГX Kongresu Uzdrowisk Polskich, Ustroń 2000.
  9. Strahl D.: Metody ekonometryczne w modelowaniu rozwoju przemysłu. Wrocław: Wydawnictwo AE 1984.
  10. Styś A.: Analiza rynku ze wspomaganiem komputerowym. Wrocław: Wydawnictwo AE 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu