BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategia targowa przedsiębiorstwa - cele, narzędzia, decyzje
Trade Fair Strategies of a Company - the Goals, Instruments, and Decisions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 624, s. 37-51, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Promocja przedsiębiorstwa, Marketing-mix, Badania marketingowe, Targi
Marketing strategy, Promotion of enterprise, Marketing-mix, Marketing research, Fair
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania strategii targowej spółek jako specjalnej formy ich ogólnej strategii rynkowej. W pracy omówiono te formy uczestnictwa w targach, które wiążą się bezpośrednio z wystawiennictwem (udziałem przedsiębiorstwa w targach w charakterze wystawcy).

The paper attempts to characterize the company`s trade fair strategies as a special form of its general marketing strategy. In order to achieve this, an introduction to the role of trade fairs within the scope of the company`s marketing strategy, their relationship with the basic elements of the marketing-mix as well as the links between trade fair and exhibition strategies of the company was made. Much space was devoted to the identification of reasons for which a company takes part in trade fairs, especially exhibition motives. The whole concept was then presented as a compact decision algorithm which enables the determination of a company`s trade fair program taking into consideration its market situation, its needs in this area as well as the level of financial resources it can afford to commit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ailes A., Exhibitions: Key to Effective Marketing, The Camelot Press, Southampton 1989.
 2. Chociej S., Celowość targów i ich koncepcja w świetle polityki protekcjonistycznej [w:] Targi międzynarodowe we współczesnej gospodarce, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, PTE-MTP, Poznań 1978.
 3. Dietl J., Handel we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa 1991.
 4. Drab A., Marketing wystawienniczy - czyli jak odnieść sukces na targach, Business Press, Warszawa 1996.
 5. Huynen J.M.H., Trends in Trade Fairs, Uitgeverij Het Land, Valkenburg 1973.
 6. Kędzior Z., Informacyjna rola targów [w:] Targi w systemie komunikacji marketingowej, Konferencja Naukowa, MTP, Poznań 1996.
 7. Lévy Ph., Nischenmarketing und Messewesen, "Thexis"1990, nr 4.
 8. Peters M., Dienstleistungsmarketing in der Praxis - am Beispiel eines Messenunternehmens, DUV, Gabler. Viewag. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 1992.
 9. Schwalbe H., Marketing w małych i średnich firmach, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993.
 10. Szromnik A., Aktywizujące oddziaływanie targów na rynek lokalny, "Marketing i Rynek" 1999, nr 7.
 11. Szromnik A., Targi i rynek targowy, "Gazeta Targowa" 1999, cz. I, nr 5, cz. II, nr 6 i 9.
 12. Tietz B., Bildung und Verwendung von Typen in der Betriebswirtschaftslehre, dargelegt am Beispiel der Typologie von Messen und Ausstellungen, Dissertation, Köln-Opladen 1960.
 13. Wpływ targów na dochody gminy Kraków - próba szacunku, pod red. A. Szromnika, AE w Krakowie, Kraków, Cracow Expo Center, Kraków 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu