BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojdacki Krzysztof P. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metody określania obszarów wpływów miast jako miary ich atrakcyjności rynkowej
Methods of Determining Areas of Urban Influence as a Measure of Their Market Attractiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 624, s. 65-78, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Badanie rynku, Przestrzenne ujęcie rynku, Centra handlowe, Metody badań marketingowych, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Market research, Spatial analysis of a market, Shopping centres, Marketing research methods, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule opisano teoretyczne podstawy kształtowania obszarów oddziaływania rynkowego miast. Omówiono ponadto czynniki wyznaczające wielkość tych obszarów oraz metody ich określania. Przedstawiono także założenia teorii W. Christallera nazwanej teorią "ośrodków centralnych", na podstawie której wyjaśniono relacje pomiędzy miastami oraz obszarami ich wpływów.

A issue covered by this paper is the outcome of trends in spatial market and consumption researches. The intensification o studies into this problem area in Poland took place during the 1980s. One of the most important factors of competitiveness according to the author is their commercial attractiveness. The commercial attractiveness of a city is at the same time one of the most important premise for development management. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, pod red. S. Mynarskiego, PWN, Warszawa 1992.
 2. Bazarnik J., Grabiński T., Wojdacki K.P., Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktur konsumpcji [w:] Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, pod red. S. Mynarskiego, PWN, Warszawa 1992.
 3. Berry B.J.L., Geography of Market Centers and Retail Distribution, Englewood Cliffs, New York 1967.
 4. Christaller W., Die Zentralen Orte in Süddeutschland, Fischer Verlag, Jena 1933.
 5. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 6. Drewiński M., Geografia handlu, AE we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 7. Drewiński M., Programowanie sieci handlu i usług, Wrocław 1983.
 8. Drewiński M., Programowanie struktury przestrzennej sieci detalicznej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1982, nr 224.
 9. Eaton C., Lipsay R., An Economic Theory of Central Places, "Economics Journal" 1982, vol. 92.
 10. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1992.
 11. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWN, Warszawa 1994.
 12. Klassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S., Systemy przestrzenne, PWN, Warszawa 1982.
 13. Kosso P. and C., Central Place Theory and the Reciprocity between Theory and Evidence, "Philosophy of Science" 1995, vol. 62, no 4, December.
 14. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
 15. Preston R.E., Christaller's Neglected Contribution to the Study of the Evolution of Central Places, "Progress in Human Geography" 1985, vol. 9.
 16. Przestrzenny wymiar polityki rozwoju gospodarczego, pod red. S.M. Zawadzkiego SGH, Warszawa 1996.
 17. Reilly W.J., The Law of Retail Gravitation, New York 1931.
 18. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
 19. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestowania miast, Prace IBnGR. z. 95, Gdańsk-Warszawa 1998.
 20. Szromnik A., Handel - konsument - przestrzeń, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 21. Szromnik A., Metody analizy interakcji przestrzennych [w:] Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, pod red. S. Mynarskiego, PWN, Warszawa 1992.
 22. Wojdacki K.P., Funkcje handlowe miast Polski (analiza przestrzenno-statystyczna), AE w Krakowie, Kraków 1999 (maszynopis).
 23. Wojdacki K.P., Obszary wpływów rynkowej wielkich miast Polski, AE w Krakowie, Kraków 2000 (maszynopis).
 24. Wojdacki K.P., Przestrzenno-ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku Polski Południowo-Wschodniej, AE w Krakowie, Kraków 1988 (maszynopis).
 25. Wrona J., Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej, AE w Krakowie, Kraków 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu