BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Lisiński Marek
Tytuł
Metoda łańcucha wartości M. Portera
M. Porter Value Chain Method
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995, nr 458, s. 15-29, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Planowanie strategiczne w zarządzaniu, Metody organizatorskie, Analiza zdolności strategicznych przedsiębiorstwa, Analiza wartości, Metoda łańcucha wartości M. Portera, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Enterprise management, Strategic management, Strategic planning in the management, Organizational methods, Company's strategic ability analysis, Value analysis, Porter's Value Chain, Performance evaluation of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Metoda łańcucha wartości M. Portera jest koncepcją tworzenia wartości poprzez ujęcie przedsiębiorstwa jako splotu różnorodnych, połączonych ze sobą działań. Łańcuch wartości obrazuje dodawanie wartości produktu począwszy od zmian na wejściach systemu, poprzez wykonywanie niezbędnych operacji przetwórczych - aż do sprzedaży i usług posprzedażnych z nim związanych. W artykule przedstawiono istotę, miejsce i rolę łańcucha wartości w analizie zdolości strategicznych organizacji.

In the article the author has discussed a significant component of each methodological conception of planning or strategic management, namely, an analysis of organization's strategic potential. The focus of the article is a presentation of the essence, place and role of the M. Porter value chain method in the analysis of an organization's strategic potential. A partcular attention has been paid to the characterization of the research procedure used in the method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Crum, L.W., Analiza wartości, PWE, Warszawa 1973.
 2. Dess G., Miller A., Strategic Management, McGraw-Hill Book Co New York 1993.
 3. Digman L.A., Strategic Management, Business Publications, Inc, Piano, Texas 1986.
 4. Hofer C.W., Schendel D., Strategy formulation: Analytical Concept, St. Paul 1978.
 5. Johnson G., Scholes K., Exploring corporate strategy, Prentice Hall, University Press, Cambridge 1993.
 6. Karlöf B., Strategie biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 7. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 8. Miles L.D., Techniques of Value Analysis and Engineerine, McGraw-Hill Bo-ok Co., New York 1961.
 9. Obłój K., Strategiczna diagnoza firmy, "Businessman Magazin" 1992, nr 10.
 10. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 11. Pearce II J.A., Robinson Jr. RB., Strategic Management, Richard Irvin Inc, Boston 1991.
 12. Porter M., Cometative Advantage, The Free Press, Macmillan Inc, New York 1994.
 13. Rue L.N., Holland P.G., Strategic Magagement, McGraw-Hill Book Co., New York 1993.
 14. Sainte Marie G., Kierowanie, Poltext, Warszawa 1993.
 15. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1992.
 16. Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management Concepts and Cases, Irwin, Homewood, Boston 1992.
 17. Zarządzanie. Teorie i praktyka, praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, PWN, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu