BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław
Tytuł
Wycena według wartości godziwej zgodnie z regulacjami znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Valuation in Fair Value According to Solutions of New Polish Accounting Law
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2003, nr 23, s. 95-107, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Pomiar i wycena w rachunkowości, Wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Standardy rachunkowości, Ustawa o rachunkowości
Accounting in enterprise, Measurement and valuation in accounting, Enterprise value, Enterprise valuation, Accounting standards, Accounting Act
Uwagi
summ.
Abstrakt
System rachunkowości powinien dostarczać rzetelnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera wycena składników majątku firmy. Pojęcie "wartość godziwa" zostało wprowadzone przez znowelizowaną ustawę o rachunkowości i jest wynikiem zbliżania się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Artykuł omawia zasady wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej oraz definicje wartości godziwej w przypadku łączenia się spółek.

System of accountancy should deliver information, that present real view of firm. In this context very important issue is valuation of assets and liabilities. The idea of fair value as a new term in Polish accounting law is a result of adapting to latest international regulation. This article presents rules of fixing a value of assets and liabilities according to currently in force rules. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu