BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczowic Karina
Tytuł
Z badań nad finansowaniem nakładów inwestycyjnych w podmiotach gospodarczych Polskich w latach 1991-1999
Excerpts from the Research over the Investment Expenditure in Polish Business Entities between 1991-1999
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, nr 24, s. 19-29, tab., rys., bibliogr. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego
Słowa kluczowe
Inwestycje, Inwestycje własne przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji
Investment, Company's own investments, Investment financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu za przedmiot badań przyjęto finansowanie nakładów inwestycyjnych, ponoszonych przez podmioty gospodarcze sektora publicznego i prywatnego w latach 1991-1999. Reasumując rozważania, autorka stwierdziła, że podstawowym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej w badanych przedsiębiorstwach były środki własne inwestora. Na drugim miejscu znalazły się krajowe kredyty bankowe. Natomiast udział kredytów zagranicznych w finansowaniu nakładów inwestycyjnych był niewielki.

The research shows that the main source of financing the investment activity in the enterprises surveyed was the investor's own resources. The second source of financing the investment expenditure comes from the domestic bank credits. After relatively small interest between 1992 and 1994, in the next years the investment projects of business entities were more frequently financed by the domestic bank credit. The resources originating directly from abroad finance the greater and greater part of the investment expenditure of the analysed enterprise group. However, the share of foreign credits in financing the investment expenditure is still quite small. Between 1991 and 1999, financing the investment expenditure through budgetary resources that was incurred by the studied enterprises definitely decreased. Also, the expenditures that are not financed comprise therefore a smaller part. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu