BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyna Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Problem nierówności dochodów w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Income Inequality in the Context of Poland`s Accession to the EU
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 600, s. 5-23, bibliogr 28 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Dochody ludności, Ubóstwo, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Wzrost endogeniczny
Economic growth, People's income, Poverty, Economic literature analysis, Endogenous growth
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu omówiono rezultaty badań teoretycznych i empirycznych dotyczących złożonych relacji łączących wzrost gospodarczy z nierównością dochodów. Zwrócono uwagę na wyniki badań dotyczących rozszerzającego się ubóstwa, oraz odnoszących się bezpośrednio do krajów przechodzących przez proces transformacji systemowej.

This paper takes form of a review. The first section outlines the possible reasons why the major documents concerning candidate states` fulfilment of EU entry criteria devote little space to income disparity between different social strata. In the assessments and recommendations contained in these documents it is difficult to find more than an indirect reference to what would seem to be one the most important assues in the transformation process. The paper proceeds to discuss the results of theoretical and empirical research into the complex interrelationships linking economic growth with levels of income inequality. This research was carried out both within the framework of traditional growth theories, as well as using endogenous growth models. Attention then turns to research findings that deal extensively with poverty and that directly relate to countries going through systemic transformation. The paper concludes by presenting the results of empirical analyses that attempt to demonstrate whether, and to what extent, the transformation process has led to higher income disparties in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., The Political Economy of High and Low Growth, Annual World Bank Development on Development Economics 1997, The World Bank, Washington 1998.
 2. Atkinson A., Rainwater L., Smeeding T., Income Distribution in OECD Countries, OECD. Paris 1995.
 3. Balicka M., 16 kart. Zamiast Polski AiB- mamy teraz trzy ligi, "Polityka" 1998, nr 47.
 4. Balicka M., Dziady skarbowe, "Polityka" 1998, nr 39.
 5. Borkowska S., Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce w okresie transformacji [w:] Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównanie, Raport nr 29, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1998.
 6. Commander S., Davoodi H., Lee U., The Causes of Government and the Consequences for Growth and Well-Being, Policy Research Working Paper 1785, World Bank, Washington 1997.
 7. Deniszczuk L., Skłonność do oszczędzania w gospodarstwach domowych, materiał na spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez Radę Naukową PTE w dniu 27 października, PTE, Warszawa 1998.
 8. Edwards S., Trade Policy, Growth, and Income Distribution, American Economic Review, 1997, nr 2.
 9. Ferreira H.G., Economic Transition and the Distributions of Income and Wealth, Policy Research Working Paper 1808, The World Bank, August 1997.
 10. Fischer S., Sahay R., Vegh C.A., How Far Is Eastern Europe from Brussels? IMF Working Paper WP/98/53, International Monetary Fund 1998.
 11. Fries F., Spór o Europę, PWN, Warszawa 1998.
 12. Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, J. Kleer i in. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.
 13. Growth Experience in Transition Economies, International Monetary Fund, September 4. 1998 (maszynopis powielony). Jasiński L.J., Reforma Unii Europejskiej, Ziggurat, Warszawa 1998.
 14. Kołodko G.W., Nouveaux Riches Vs Nouveaux Pauvres: Equity Issues in Policy-Making in Transition Economies, "Emergo" 1998, nr 2.
 15. Kowalik T., Lepiej równiej. Bieda nie musi być ceną bogactwa, "Polityka" 1998, nr 16.
 16. Milanovic B., Explaining the Increase in Inequality during the Transition, Policy Research Working Paper 1935, The World Bank, June 1998.
 17. Milanovic B., Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy, The World Bank, Washington 1998.
 18. Newell A., Socha M., Wage Distribution in Poland: The Roles of Privatization and International Trade, 1992-1996, Economics of Transition, 1998, nr 1.
 19. Persson T., Tabellini G., Growth, Distribution and Politics, European Economic Review. 1992, nr 2-3.
 20. Persson T., Tabellini G., Is Inequality Harmful for Growth, American Economic Review, 1994, nr 3.
 21. Poddział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania, Raport nr 29, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1998.
 22. Ravallion M., Chen S., What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty? World Bank Economic Review, 1997, nr 2.
 23. Rodrik D., The Paradoxes of the Successful States, European Economic Review, 1997, nr 3
 24. Rodrik D., TFPG Controversies, Institutions, and Economic Performance in East Asia, NBER Working Paper 5914, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1997.
 25. Rutkowski J.J., Welfare and the Labor Market in Poland. Social Policy during Economic Transition, World Bank Technical Paper No. 417, The World Bank, 1998.
 26. Transition Report 1997, European Bank for Reconstruction and Development, London 1997.
 27. Wilczyński W., Plaga równości, "Polityka" 1998, nr 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu