BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona, Austen Agata, Majowska Magdalena
Tytuł
Odpływ profesjonalistów medycznych - postulowane narzędzia jego ograniczenia
The efflux of medical professionals: Proposed tools for its limiting
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 11-28, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia
Human Resources Management (HRM), Health care protection, Health care, Financing of health protection
Abstrakt
Jednym z czynników determinujących efektywność i jakość funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej są zasoby ludzkie. Uwidaczniające się ostatnio konflikty oraz masowa migracja pracowników sektora ochrony zdrowia stawiają przed zarządzającymi oraz naukowcami ogromne wyzwania. Stąd też potrzeba podjęcia dyskusji nad sposobami zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim nad kwestią ich wynagradzania. W rezultacie, artykuł ten wskazuje na podstawowe wyzwania i praktyki w zakresie ZZL istniejące w systemie ochrony zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono problematyce kształtowania wynagrodzeń w obszarze systemu ochrony zdrowia, w tym motywowaniu profesjonalistów medycznych. (abstrakt oryginalny)

Human resources are a factor defining the efficiency and quality of the functioning of the health care system. Recently observed conflicts and mass migrations of health care staff create an enormous challenge for managers and researchers. Hence the need to discuss human resource management methods—primarily questions of remuneration. Ultimately, this article points to primary challenges and practices in HRM in the health care system. Special attention is devoted to questions of molding compensation in health care, including the motivating of medical professionals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bach S. (2000), Health Sector Reform and Human Resource Management: Britain in Comparative Perspective, „International Journal of Human Resource Management", No. 11(5).
 2. Boyne G., Jenkins G., Poole M. (1999), Human resource management in the public and private sectors: An empirical comparison, „Public Administration", No. 77(2).
 3. Czapiński J., Panek T., red. (2001), Diagnoza społeczna 2000, Rada Monitoringu Społecznego, WSPTW, Rada Główna PTS-BBiAS, Warszawa.
 4. Czapiński J., Panek T., red. (2006), Diagnoza społeczna 2003. Warunki życia Polaków. Wydawnictwo Wizja Press&IT, Warszawa.
 5. D'Aunno T. (2006), Management scholars and public policy: A bridge too far?, „Academy of Management Journal", No. 48.
 6. Drucker P.F. (2006), Managing the non-profit organization: Principles and practices, Harper Collins, New York.
 7. Franaszek J., Dochody lekarzy w Polsce na tle wybranych państw europejskich, Sedlak&Sedlak, b.r.w.
 8. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i lad międzynarodowy w XXI wieku. Dom Wydawniczy REBÍS, Poznań, s. 22.
 9. Golinowska S., Kozierkiewicz A., Sowada C. (2003), Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem i racjonalizacją, raporty CASE, Warszawa.
 10. GUS [www.stat.gov.plJ
 11. Holland W., Detels R., Knox G. (1991), Oxford Textbook of Public Health, Oxford Medical Publications, Oxford University Press.
 12. (2006) Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia, DPS 44060-27(4) 06 Druk 622, Warszawa.
 13. International Labour Organisation (1985), Report of the Joint Meeting on Employment and Conditions of Work in Health and Medical Services, ILO, Geneva.
 14. International Labour Organisation (1999), Report of the Joint Meeting on Employment and Conditions of Work in Health and Medical Services, ILO, Geneva.
 15. Iwanowicz E. (2006), Uznawanie kwalifikacji zawodowych, „Zdrowie Publiczne", nr 116(1).
 16. Kleer J. (2005), Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, CcDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 17. Kozierkiewicz A. (2003), System wartościowania pracy lekarzy, Termedia, Poznań, Lynn I.E., Heinrich C.J.. Hill C.J. (1999). Studying governance and public management: Challenges and prospects, Harris School, Chicago.
 18. Owsiak S. (2001), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa. (2007) Polacy o protestach pracowników służby zdrowia, Komunikat z badań CBOS. BS/114/2007 Warszawa, lipiec.
 19. Rainey H.G. (2003), Understanding and managing public organizations, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 20. Rainey H.G., Bozeman B. (2000), Comparing public and private organizations: Empirical research and the power of a priori, Journal of Public Administration Research and Theory", No. 10(2).
 21. Ramon-Perazzi J., Bellante D. (2007), Do truly comparable public and private sector workers show any compensation differentia? .Journal of Labour Research", No. 1.
 22. Ryć K., Skrzypczak Z. (2006), jaka jest w Polsce rzeczywista relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB? [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka. Dylematy zarządzania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW.
 23. Smith S.P. (1974a), Pay differentials between federal government and private sector workers, Industrial Relations Section.
 24. Smith S.P. (1974b), Government wage differentials by regions and sex, Industrial Relations Section.
 25. Smith S.P. (1977). Government wage differentials, „Journal ol Urban Economics", No. 4.
 26. Smith S.P. (1981), Public/private wage differentials in Metropolitan areas, [w:] Mieszkowski P.I., Peterson G.E., Public Sector Labor Markets, Urban Institute Press.
 27. Spizer A.L. (2005), Executive compensation in nonprofit health care organizations: who's in charge? „Journal of Law Medicine", No. 15(1).
 28. Sudoł S. (2007), Miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, referat przygotowany na konferencję naukową „Nauki o zarządzaniu w Polsce. Stan obecny i perspektywy, Kraków, 25-26 kwietnia.
 29. WHO (2006), Working together for health: The world health report 2006, WHO. Zdrowie i zdrowy styl życia w Polsce, BS/138/2007, Komunikat z badań, Warszawa, wrzesień 2007, s. 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu