BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jończyk Joanna
Tytuł
Diagnoza i ocena wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Diagnosis and evaluation of selected aspects of human resource management in public health care facilities
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 29-41, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia
Human Resources Management (HRM), Health care protection, Health care, Financing of health protection
Abstrakt
W artykule przedstawiono diagnozę i ocenę wybranych elementów ZZL w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Podejmując próbę oceny tych elementów zwrócono uwagę również na problem wpływu czynników systemowych na kształtowanie zarządzania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Weryfikacji empirycznej dokonano w oparciu o badania przeprowadzone w latach 2003-2006 w województwie podlaskim. (abstrakt oryginalny)

This article presents a diagnosis and assessment of selected aspects of HRM in independent public health care facilities. Attention is directed at systemic factors influencing the shape of management in public health care facilities in attempting to assess these elements. Empirical evaluation is based on research conducted over the years 2003–2008 in the Podlaski Voivodeship. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada Ch., Włodarczyk C. (2002), Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Raport CASE nr 53/2002, Warszawa.
  2. [http://bip.umwd.pl/fileadmin/user_upload/zdrowie/analiza_praktyk_zarzadczych_ZOZ_luty_20 06.pdf], 2005.2007.
  3. [http://www.malopolskie.pl/Pliki/2007/RaportUM_2.pdf], 20.05.2007.
  4. Kautsch M., Klich J., Stylo W. (2001), Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie, Raport z badań, „Biblioteka Zdrowia Publicznego", nr 7, Warszawa.
  5. Kautsch M., Mich J., Stylo W., Kopeć B., Struś M., Więckiewicz M. (2002), Zakłady opieki zdrowotnej: analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zależności od formy zatrudnienia dyrektora, Raport dla MZ, Warszawa .
  6. Obłój K, Ciszewska M., Kuśmierz A. (2004), Strategie szpitali w warunkach reform, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa, s. 13.
  7. Rigoli F., Dussault G. (2003), The interface between Health sector reform and human resources in health, „Humań Resources for Health", [http://www.human-resources-health.eom/content//I/I/9], 20.03.2006 r.
  8. Saltman R.B., Busse R. (2001), Balancing regulation and entrepreneurialism in Europe's health sector: theory and practice [w:] Saltman R.B., Busse R., Mossialos E. (ed.), Regulation entrepreneurial behavior in European health care systems, Open University Press, Buckingham, Philadelphia, p. 14.
  9. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu