BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekuła Zofia, Sabat Maria
Tytuł
Motywowanie średniego personelu medycznego
Motivating Midlevel Medical Personnel
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 2, s. 94-104, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywowanie pracowników, Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna
Human Resources Management (HRM), Motivating employees, Health care protection, Health care
Abstrakt
W artykule przedstawiono diagnozę i ocenę wybranych elementów ZZL w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Podejmując próbę oceny tych elementów zwrócono uwagę również na problem wpływu czynników systemowych na kształtowanie zarządzania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Weryfikacji empirycznej dokonano w oparciu o badania przeprowadzone w latach 2003-2006 w województwie podlaskim. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of research questionnaires conducted among nurses and midwives on the staff of the Wrocław Medical Academy Clinic. Values linked with work, vital, possible, and real motivating factors applied to nurses and midwives, type of compensation and its motivating qualities, and the importance and range of professional training were all analyzed. It was proved that the most important motivator is the value and satisfaction of the work itself. However, the Clinic fails to create adequate conditions for its implementation. Salary levels, both as a whole and constituent parts, were assessed negatively. The need for changes in the nurse and midwife motivation system is clearly demonstrated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters kluwers business, Kraków
  2. Gliszczyńska X. (1981), Motywacja do pracy, PWE, Warszawa
  3. Liszcz T. (2003), Papież Jan Paweł II o pracy – w 25 rocznicę encykliki „Laborem Exercens”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 10
  4. Robins S.P. (2001), Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu