BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Ewa
Tytuł
Ryzyko marketingowe i jego determinanty
The sources of marketing risk and its determinants
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 3, s. 2-6
Słowa kluczowe
Szacowanie ryzyka, Ocena ryzyka, Badania marketingowe, Marketing
Risk estimating, Risk assessment, Marketing research, Marketing
Abstrakt
Przedstawione w artykule rozważania prowadzą do wniosku, że jedną z możliwości opisania funkcji pełnionej przez marketing w przedsiębiorstwie jest jej opisanie jako procesu, w którym decydenci stale poszukują możliwości przekształcenia niepewności rynkowej w ryzyko. Może być ono obiektywnie mierzone i oznaczać sukces lub porażkę. Ponieważ może być postrzegane zarówno jako zagrożenie poniesienia straty, jak też jako możliwość odniesienia sukcesu, jego wielkość będzie przyjmować wartość dodatnią lub ujemną. Dualna postać ryzyka marketingowego objawia się także w możliwości przyniesienia efektów ilościowych oraz jakościowych, jak również w tym, że występuje ono zarówno po stronie przedsiębiorstwa, jak i nabywcy, a w koncepcji rynku sieciowego - każdego podmiotu wchodzącego z nim w relacje. (abstrakt oryginalny)

Making decisions, including marketing decisions, involves risk. It can influence a company both in a positive and negative way. The company itself and its environment is the source the marketing risk. The article presents the basic division of this risk and its determinants present in a company and a purchaser. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P.L. Bernstein, Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa 1997, s. 191-205, 302-304
 2. L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 49-58
 3. Ch. Gourieoux, J. Jasiak, The Econometrics of Individual Risk, Credit, Insurance and Marketing, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2007, s. 2
 4. T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2002
 5. M. Langlois, G. Trocquer, Marketing des Services. Le Defi Relationnel, Gaetan Morin Editeur, Quebec 1992, s. 36-38
 6. R.D. Luce, H. Raiffa, Games and Decision, J. Wiley, New York 1957
 7. Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000, s. 372
 8. M.K. Nowakowski, M.L. Rzemieniak Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin 2003, Warszawa, s. 28-29
 9. Cz. Nosal, Psychologia myślenia i działania menedżera, Akade, Wrocław 2001, s, 214, 218-227
 10. L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000
 11. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa, Difin 2006
 12. S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, implikacje, Difin, Warszawa 2005, s. 165-166
 13. W poszukiwaniu doskonałości organizacyjnej, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1999, s. 155
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu