BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steinerowska-Streb Izabella
Tytuł
Marketing relacji w systemach franchisingowych
Relationship marketing in the franchising chains
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 3, s. 7-12
Słowa kluczowe
Franchising, Badania marketingowe, Marketing
Franchising, Marketing research, Marketing
Abstrakt
Koncepcja marketingu relacji stała się głównym nurtem zarówno w teorii, jak i w praktyce marketingu (Gummesson, 1994; Sheth, Parvatiyar, 1995; Grönroose 1999; Palmer i in. 2005; Ndubisi, 2007). Mimo to cały czas rozwija się i jest daleka od stadium dojrzałości, bowiem wiele kwestii nie zostało jeszcze na tej płaszczyźnie rozwiązanych (Eiritz i Wilson, 2006). Jednym z zagadnień, którego dotychczas szczegółowo nie zanalizowano, jest między innymi problematyka marketingu relacji w odniesieniu do systemów franchisingowych. Nieliczni autorzy podejmowali się jedynie opisu wybranych aspektów tego zagadnienia. Tymczasem franchising stał się obecnie jedną z najbardziej popularnych metod prowadzenia biznesu na całym świecie (Altinay, 2004; Doherty and Alexander, 2004; Norton, 2004). Artykuł ma na celu przedstawienie specyfiki systemów franchisingowych w świetle marketingu relacji. Wyjaśnienie pewnych prawidłowości występujących na tej płaszczyźnie umożliwiła autorska konstrukcja modelu rynków dla systemów franchisingowych. (abstrakt oryginalny)

Nowadays the relationship paradigm has become a mainstay in both the marketing practice and the research (Gummesson, 1994; Sheth, Parvatiyar, 1995;Grönroose 1999; Palmer Palmer et. al. 2005; Ndubisi, 2007). Although it is developing, it is still far from mature (Eiritz and Wilson, 2006). Many research problems remain unsolved in this field. For instance the idea of relationship marketing in franchising chains has not been thoroughly explored yet. Meanwhile franchising has become today one of the most popular methods of doing business all over the world (Altinay, 2004; Doherty and Alexander, 2004; Norton, 2004). The paper is aimed to present the specificity of franchising in the light of relationship marketing. To explain some phenomenon in this field a specific model for franchising systems is introduced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Alitnay, Implementing International Franchising: The Role of Intrapreneurship, „International Journal of Service Industry Management" 2004, No. 5
 2. LG. Combs, D. Ketchen Jr, Why Firms Use Franchising as an Entrepreneurial Strategy? A Meta-analysis, „Journal of Management" 2003, No. 3
 3. A.M. Doherty, N. Alexander, Power and Control In International Retail Franchising, „European Journal of Marketing" 2006, No. 11-12
 4. A.M. Doherty, N. Alexander, Relationship Development in International Retail Franchising Case Study Evidence from the UK Fashion Sector, „European Journal of Marketing" 2004, No. 9-10
 5. V. Eiritz, D. Wilson, Research in Relationship Marketing Antecents, Traditions and Integration, „European Journal of Marketing" 2006, No. 3-4.
 6. CM. Falbe, D.H. Welsh, NAFTA and Franchising: a Comparison of Franchisor Perceptions of Characteristics Associated with Franchisee Success and Failure in Canada, Mexico and United States. In: International Franchising in Emerging Markets, D.H. Welsh, I. Alon (ed.), CCH Incorporated, Chicago 2001, s. 246
 7. C. Grönroose, Reltionship Marketing Challenges for the Organization, „Journal of Business Research" 1996, Vol. 46
 8. E. Gummesson, Making Relationship Marketing Operational, „International Journal of Service Industry Management" 1994, No. 5
 9. N.O. Ndubisi, Relationship Marketing and Customer Loyalty, „Marketing Intelligence & Planning" 2007, No. 1
 10. J. Otto, Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, CH Beck, Warszawa 2004, s. 84 i 85
 11. J. Otto, Możliwości aplikacji marketingu relacji, „Marketing i Rynek" 2000, nr 8-9
 12. R. Palmer, A. Lingreen, J. Vanhamme, Relationship Marketing: Schools of Thought and Future Research Directions, „Marketing Intelligence & Planning" 2005, No. 3
 13. J.N., Sheth, A. Parvatiyar, The Evolution of Relationship Marketing, „International Business Review" 1995, No. 4
 14. I. Steinerowska-Streb, Różnice kulturowe a marketing globalny, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 7
 15. I. Steinerowska-Streb, Franchisobiorcy jako podmioty relacji w systemach franchisingowych, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach „Studia Ekonomiczne", nr 42, Katowice 2006
 16. M. Szczepaniec, Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 13.
 17. J. Windsperger, The Dual Network Structure of Franchising Firms: Property Rights, Resource Scarcity and Transaction Cost Explanations. In: Business Format Franchising An Empirical Test in Economics and Management of Franchising Networks, J. Windsperger i in. (ed.), Physica-Verlag, Heidelberg-New York 2004, s. 70
 18. www.grupamuszkieterow.pl
 19. P.F. Zeidman, Franchising, International Franchise Association, Ekstern Publishing Ltd., Jersey 1998, s. 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu