BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwaniec Magdalena Anna
Tytuł
Prognozowanie sprzedaży energii elektrycznej
Sale Forecasting of Electric Energy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1152, s. 223-230, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Planowanie sprzedaży, Metody prognozowania
Electric power, Sales planning, Forecasting methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Potrzeba tworzenia prognoz różnych zjawisk w przedsiębiorstwie wynika przede wszystkim z niepewności przyszłości, która to może spowodować podjęcie nietrafnych decyzji, co dla przedsiębiorstwa stanowi istotne zagrożenie. Przedstawiono specyfikę energii elektrycznej, czynniki kształtujące popyt na energię elektryczną oraz prognozę sprzedaży energii elektrycznej.

The need for forecasting various phenomena in a company results from its uncertain future. That is why forecasts have become an important element of company management process. Sales forecasting is especially of great importance. It makes possible to develop a sales plan that is a basis for other plans in a company. Forecasting in the electrical power engineering is one of the most important researches. It results from the specifity of electric energy and electric energy market. One of the factors influencing the demand for electric energy is the value of GDP. In the electrical power engineering there is demand for short- and long-period forecasting, but the first one is of greater importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong A.S. (red.), Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners, Wharton School, University of Pennsylvania 2001.
 2. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Raport 2004, Rada Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER), materiał publikowany przez PSE SA, Warszawa 2004.
 3. Dębski W., Prognozowanie sprzedaży, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997.
 4. Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2000.
 5. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 6. Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1996.
 7. Kot A., Prognozowanie obciążeń sieci SN - doświadczenia projektanta, Materiały konferencyjne: V Konferencja Naukowa Prognozowanie w elektroenergetyce PE 2000, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 8. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 9. Kowalak R., Benchmarking w controllingu sprzedaży, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 987, AE, Wrocław 2003.
 10. Kozłowski M., Misiorek A., Prognozowanie zapotrzebowania na energię w ujęciu Earnings at Risk (EaR), "Energetyka" 2005, nr 12.
 11. Łyk J., Przegląd technik prognostycznych używanych w prognozowaniu obciążeń systemów elektroenergetycznych, Materiały konferencyjne: V Konferencja Naukowa Prognozowanie w elektroenergetyce PE 2000, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 12. Malko J., Prognozowanie cen energii elektrycznej w warunkach rynku, Materiały konferencyjne: V Konferencja Naukowa Prognozowanie w elektroenergetyce PE 2000, Wyd, Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 13. Malko J., Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce. Prognozowanie zapotrzebowania energii i mocy elektrycznej, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1995.^ Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
 14. Mielczarski W., Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Agencja Rynku Energii SA i Energoprojekt Consulting SA, Warszawa 2000.
 15. Misiorek A., Weron R., Modelowanie sezonowości a prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, "Energetyka" 2004, nr 12.
 16. Nowak E. (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODiDK, Gdańsk 2003.
 17. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 18. Okólski M. (red.), Jaki model rynku energii!, Biblioteka Regulatora, URE, Warszawa 2001.
 19. Ryś M., Wybrane narzędzia sterowania popytem na energie elektryczną, "Rynek Energii" 2005, nr 4.
 20. Stanton W.J., Buskirk R.H., Management of the Sales Force, Irwin, Homewood 1987.
 21. Szalbierz Z., Spółki dystrybucyjne na rynku energii elektrycznej. Zmiana struktur rynku i procesm zarządzania, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2002.
 22. Szalbierz Z., Ropuszyńska-Surma E., Prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwach elektroenergetyki w warunkach restrukturyzacji sektora, Materiały konferencyjne: V Konferencja Naukowa Prognozowanie w elektroenergetyce PE 2000, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 23. Weron A., Weron R., Giełda energii. Strategia zarządzania ryzykiem, CIRE, Wrocław 2000.
 24. Weron R., Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie, http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo/publ/HSC_04J)2_RWeron.pdf z dnia 04.04.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu