BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Gabriela
Tytuł
Wykorzystanie analizy przepływów pieniężnych w procesie decyzyjnym małego przedsiębiorstwa
Cash flow use in small company decision making processes
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 47-52
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Rachunek przepływów pieniężnych, Proces decyzyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Cash flows, Cash-flow statement, Decision proces, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawione ogólne zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych wskazują na ich szczególne znaczenie w praktyce małych przedsiębiorstw. Wymaga to jednak dostosowania systemu ewidencji do potrzeb sporządzania rachunku cash-flow, co może przyczynić się do nowego spojrzenia na problemy wynikające ze specyfiki „bycia” mała firmą. Specyfika gospodarcza przedsiębiorstwa powinna wskazać, na który element przepływów pieniężnych wymaga szczególnej obserwacji i kontroli. Obserwacja związków między zyskiem memoriałowym a poziomem dysponowanych środków pieniężnych pozwala na prognozowanie, systematyczny nadzór i bieżącą weryfikację przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (często w krótkich okresach), co jest niezbędne dla prawidłowego zarządzania finansami i zabezpieczenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Cash flow is an important instrument of finance management in a small company, especially useful in financial liquidity management. Ex-post, it provides data indicating the sources of cash inflows, outflows and capabilities of generating operating cash flow. Ex-ante, it enables planning future cash inflows and outflows ensuring correct cash management in a company. The article presents the ways and means to use cash flow information in the main decision areas of a small company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Strategie finansowe przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych, G. Łukasik (red.), Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004, s. 76.
  2. Waśniewski T., W. Skoczylas, cash-flow w przedsiębiorstwie, ustalanie i analiza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1997, s. 7-19.
  3. Współczesna analiza finansowa, B. Micherda (red.), Zakamycze, Kraków 2004, s. 274.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu