BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molek-Winiarska Dorota
Tytuł
Psychospołeczne skutki wdrażania zmian na przykładzie implementacji zintegrowanego systemu informatycznego
Psychosociological Effects of Improvements i.e. the Implementation of Computing Systems in Organizations.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (4), 2006, nr 1114, s. 49-67, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Metody badawcze w zarządzaniu : aspekt teoretyczny i praktyczny
Słowa kluczowe
Zachowania pracownika, Zmiany organizacyjne, Otwartość na zmiany, Zarządzanie w procesie zmian, Wdrażanie systemu komputerowego
Employee behaviours, Organisational change, Openness to change, Management under change process, Computer system implementation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących zachowań pracowników przedsiębiorstw w trakcie wdrożenia innowacji (jaką był implementowany system informatyczny służący do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym). Dokonano oceny zjawisk takich, jak: stres, opór wobec zmian, przeciążenie informacyjne, poczucie partycypowania oraz zdolność do szybkiego uczenia się.

This article presents results of the research devoted to psychosociological effects of changes in organization. The main aim is to analyse those psychosociological phenomena which occur in the process of the implementation of computing systems in organizations. The research takes into account such behaviours as: stress, workload, resistance to changes as negative factors and the ability to learn fast and participation in managerial decisions as positive ones. The procedure of the research and implications for practitioners are shown. Moreover, it is described how to reduce or eliminate stress, workload and resistance to changes during the process of implementation. The results of the research could be the basis to create the procedure of effective implementation, to reduce negative behaviours and to strengthen positive ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Averty P., Athenes S., Collet Ch., Dittmar A., Evaluating a New Index of Mental Workload in Real ATC Situation Using Psychophysiological Measures, http://citeseer.nj.nec.com /update/534679 z dnia 30.11.2003.
 2. Bańka J., Przeciw szokowi przyszłości, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1977.
 3. Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 1988.
 4. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 5. Cooper C., Pane R., Stres w pracy, PWN, Warszawa 1987.
 6. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć zachowania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 7. JanowskaZ., Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej, PWE, Warszawa 1984.
 8. Korzeniowski K., Alienacja człowieka, [w:] Człowiek jako podmiot życia społecznego, red. X. Gliszczyńska, Ossolineum, Wrocław 1983.^ Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE, Poznań 2001.
 9. Molek-Winiarska D., Zachowania pracowników w procesie wdrożenia informatycznych systemów zarządzania produkcją, praca doktorska, AE, Wrocław 2004.
 10. Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa 1980.
 11. Selye H., Stres okiełznany, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1979.
 12. Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu