BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwik Krzysztof
Tytuł
Strategia w działalności małych przedsiębiorstw - metodyka i wyniki badań empirycznych
Strategy in Small Enterprises' Operating - Presentation of Empirical Research Outcome.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (4), 2006, nr 1114, s. 274-283, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Metody badawcze w zarządzaniu : aspekt teoretyczny i praktyczny
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa, Planowanie strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Corporation strategies, Small business, Formulation of business strategy, Strategic planning, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano metodykę i wyniki badań empirycznych dotyczących stosowania przez małe przedsiębiorstwa strategii ich działania. W badaniu takim stwierdzono wiele trudności metodycznych ze względu na możliwość wystąpienia nieuświadomionego stosowania strategii, co powoduje konieczność weryfikacji narzędzi badawczych.

The paper presents empirical research of hypothesis, which says, that the majority of small enterprises has strategy. The article includes theoretical background of this hypothesis, as well as methods and results of its empirical verifications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amburgey T.L., Dacin T., As the Left Foot Follows the Right? The Dynamics of Strategic and Structural Change, "Academy of Management Journal" 1994, vol. 37, no 6.
 2. Ansoff I.H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 3. Chandler A.D., Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Enterprises, MIT Press, Cambridge MA, 1969.
 4. Ćwik K., Koziński J., Teoretyczne aspekty zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 940, AE, Wrocław 2002.
 5. Dane statystyczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Źródło: http://www.parp.gov.pl.
 6. Dobson P., Starkey K., The Strategic Management Blueprint, Blackwell, Cambridge MA, 1993.
 7. Hamel G., Prahalad C.K., Strategy as Stretch and Leverage, "Harvard Business Review" 1993, vol. 71, iss. 2.
 8. Harris I.C., Ruefli T.W., The Strategy/Structure Debate: An Examination of the Performance Implication, "Journal of Management Studies" 2000, vol. 37, iss. 4.
 9. Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 10. Koźmiński A.K., Obłój K.., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 11. Krupski R., Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław 1993.
 12. Marchensay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 13. Mintzberg H., The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy, "California Management Review" 1987, vol. 30, iss. 1.
 14. Mintzberg H., The Structuring of Organization, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1979.
 15. Mintzberg H., Quinn J.B., The Strategy Process. Concepts and Contexts, Prentice-Hall, London 1992.
 16. Obłój K., Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 11.
 17. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 18. Thompson A.A., Strickland A.J., Strategie Management: Concepts & Cases, IRWIN, Burr Ridge 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu