BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander
Tytuł
Obszary współpracy przedsiębiorstw turystycznych i jednostek samorządu terytorialnego
Cooperation links between touristic companies and self-government units
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 62-66, pzypisy
Słowa kluczowe
Gospodarka turystyczna, Zarządzanie turystyką, Samorząd terytorialny, Współpraca regionalna
Touristic economy, Tourism management, Local government, Regional cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na instytucjonalne formy współpracy podmiotów gospodarki turystycznej (samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw turystycznych i organizacji turystycznych) w zakresie lokalnego i regionalnego rozwoju turystyki. Przedstawiono modelowe działania lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych. Zaprezentowano istotę klastra turystycznego oraz warunki jakie powinien spełniać z punktu widzenia formalizacji i efektywności swojego funkcjonowania.

The paper discusses the issues of forming the cooperation between self-government units and entities which belong to the touristic sector, pointing out the role of local and re- gional tourism organizations in the communication process. The article aims at indicating of the activities performed by entities of tourism economy (self-government, tourism com- panies and tourism organizations) in the field of local and regional tourism development. The touristic cluster was shown as a new, not fully formalized way of cooperation between self-governments and economic entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1 IBnGR, www.klastry.pl.
  2. 2 Polski klaster morski. Założenia programowe, Wydawnictwo Instytutu Polska Sieć Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2004, s. 4.
  3. 3 Klastry. Innowacyjne rozwiązania dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004, s. 13.
  4. 4 D. Milewski, A. Panasiuk, D. Szostak, Zachodniopomorski Master furysfyczny, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Szczecin 2005.
  5. 5 Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 21 czerwca 2005 roku, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu