BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska Agata, Gwizdała Julia, Wlekły Grzegorz
Tytuł
Płaca realna a bezrobocie w gospodarkach Europy Środkowej
Real Wages and Unemployment in Central European Countries
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Płace realne, Analiza szeregów czasowych
Unemployment, Real wages, Time-series analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Węgry, Republika Czeska, Polska
Hungary, Czech Republic, Poland
Abstrakt
Celem autorów było zbadanie, czy istnieje relacja pomiędzy poziomem płac a bezrobociem w takich krajach jak: Polska, Czechy i Węgry. Pod uwagę wzięty zostały poziom płacy realnej, obliczony jako iloraz płacy nominalnej i indeksu cen konsumenckich. Autorom logiczne wydało się założenie, iż pracobiorcy urealniają swoje płace właśnie cenami nabywanych produktów. W celu przetestowania zależności pomiędzy badanymi wielkościami, bez jednoznacznego odwoływania się do teorii ekonomii, w badaniach zastosowano metody analizy szeregów czasowych, takie jak: analiza kointegracji, modelowanie VAR i tzw. analizę impulse response.

The paper presents the results of research on mutual relationships between real wages and unemployment in Poland, Hungary and Czech Republic during transformation. The employed sample is monthly, over January 1995 to June 2004 in Poland and Czech Republic and over January 1995 to December 2002 in Hungary. Using the cointegration analysis we did not find the long-run relationship between the variables of interest. Then we investigated the short-run relationship employing the unrestricted VAR-based impulse response for the HP-detrended data. The results show a positive reaction in unemployment for the shock in real wages in Poland and Hungary as well as a negative one in Czech Republic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bludnik I., Wallusch J. [2005], Próba empirycznej weryfikacji neokeynesowskiego modelu. Funkcjonowanie rynku pracy. Przypadek Polski i Czech.
  2. Charemza W. W., Deadman D. F. [1997], Nowa ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Chow G. C. [1995], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Mankiw N.G., Romer D. (red.) [1991], New Keynesian Economics, The MIT Press, Cambridge.
  5. Vostroknutov E. [2003], Polish Stabilization: What Can We Learn from the 1(2) Cointegration Analysis, Economics of Planning nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu