BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnowska Joanna, Florczak Elżbieta
Tytuł
Analiza zmian w wielkości i strukturze bezrobocia kobiet w środowiskach wielkomiejskich na przykładzie Warszawy i Poznania
Analysis of Changes in the Level and the Structure of Unemployment among Women in Urban Environment on the Basis of the Two Cities: Poznan and Warsaw
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 20-39, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Statystyka bezrobocia, Bezrobocie kobiet, Struktura bezrobocia
Unemployment statistics, Female unemployment, Structure of unemployment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Warszawa, Poznań
Warsaw, Poznan
Abstrakt
Autorzy poświęcili szczególną uwagę kształtowaniu się zjawiska bezrobocia wśród kobiet w takich miastach jak, Warszawa i Poznań będących ważnymi ośrodkami przemysłowymi, kulturalnymi i naukowymi. Autorzy prześledzili, w jaki sposób kształtowała się w tych miastach liczba bezrobotnych kobiet w latach 1994-2002 oraz jak przedstawiała się struktura pozostających bez pracy pań według wybranych cech demograficznych oraz społeczno-zawodowych.

The aim of the paper is to present the level and the structure of unemployment among women in urban environment on the basis of the cities Poznan and Warsaw. Those cities have been chosen for the analysis because of their essential features. They are both big and important industrial, cultural and educational centers. Moreover the rates of unemployment for Poznan and Warsaw are on the similar level of about 7%, while the same indicator for Poland is about 20 per cent. In the years 1994-1998 a significant decrease in the number of unemployed women was observed. Since 1999 it increased gradually. The statistics shows that temale unemployment rate is higher than male unemployment in both, Poznan and Warsaw. Particularly young women seeking their first job or middle-aged ones returning to the labour market after a break face more difficulties with looking for employment. Although, the situation in urban environment is better, than in the whole country, unemployed women in big cities still find it really difficult to find a job. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności - województwo mazowieckie: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Powszechny Spis Rolny 2002 [2004], (oprac. A. Antoszczak, red. Z. Bartoszewicz, W. Rogalska), Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.
 2. Balcerzak-Paradowska B. [2001], Kobiety i mężczyźni na rynku pracy: rzeczywistość lat 1990-1999, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 3. Encyklopedia powszechna PWN, PWN, www.pwn.pl.
 4. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, www.stat.gov.pl.
 5. Ludność, stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna - województwo mazowieckie: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Powszechny Spis Rolny 2002 [2003], (oprac. A. Cała, red. K. J. Potyra), Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.
 6. Makać W. [2003], Metody statystyczne w analizie rynku pracy, Rynek Pracy, nr 4.
 7. Młonek K. [1994], Bezrobocie - pojęcia podstawowe, Rynek Pracy, nr 11/12.
 8. Przegląd statystyczny Warszawy, IV kwartał 2003 [2004], Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.
 9. Rocznik statystyczny miasta Poznania 1995 [1996], Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 10. Rocznik statystyczny Poznania 1999 [1999], Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 11. Rocznik statystyczny Poznania 2001 [2001], Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 12. Rocznik statystyczny Poznania 2003 [2003], Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 13. Rocznik statystyczny Warszawy 2001 [2002], Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.
 14. Rocznik statystyczny Warszawy 2002 [2003], Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.
 15. Rutkowski T. [2000], Statystyka: zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Terra, Poznań.
 16. Unolt J. [1999], Ekonomiczne problemy rynku pracy, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice.
 17. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, [1995], DzU nr l, poz. 1.
 18. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, [2004], DzU nr 99, poz. 1001.
 19. http://sp.stat.gov.pl/urzedy/poznan/ - strona Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
 20. http://sp.stat.gov.pl/urzedy/warsz/ - strona Urzędu Statystycznego w Warszawie.
 21. http://www.stat.gov.pl - strona Głównego Urzędu Statystycznego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu