BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Małgorzata, Siwkowska Joanna
Tytuł
Podstawy prawne funkcjonowania organów spółki europejskiej z siedzibą w Polsce
Legal Basis for the Functioning of the Organs of the European Company with Registered Office in Poland
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 69-82, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Prawo WE, Prawo spółek, Spółki, Rada nadzorcza spółki
European Community law, Company law, Companies, Supervisory board of the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Spółka europejska (SE) kształtuje swoją pozycję prawną za pomocą organów. O charakterze tych organów, decydują przepisy ustrojowe, których określenie materii w przypadku spółki euroepjskiej jest o tyle trudne, że trzeba ją odtworzyć z różnych rozproszonych źródeł prawa, tak wspólnotowego, jak i krajowego. Niemniej jednak, w kwestii organów SE z siedzibą w Polsce, autorzy stwierdzają, że zawsze w takiej spółce będzie działać walne zgromadzenie akcjonariuszy, natomiast o tym, czy zarządzanie i nadzór przybiorą formę modelu monistycznego (rada administrująca) czy dualistycznego (zarząd i rada nadzorcz), zadecyduje wola podmiotów biorących udział w tworzeniu SE.

The aim of this article is to introduce basic regulations concerning the creation and functioning of the Organs of a European company with registered office in Poland. The subject of this article is connected to the fact that SE has been granted a legal personality. This work tries only to point out basic legal regulations related to organs of SE and it puts aside involvement of employees. This article is divided into three parts. The first part - "Introduction" presents the construction of personal statute for a European company and points out methods and fields of research. The second part - "General meeting of shareholders" concerns matters for which the General meeting is given the sole responsibility, as well as terms of convening a general meeting and the procedures of decision making by the General meeting. The third part - "Administrative organ, Board, Supervisory Organ" concerns questions of management and supervision. SE with registered office in Poland shall have the right to choose between two systems in that respect. "One - tier system" - which is a significant novum in our law culture - according to which the Administrative organ functions and "two-tier system" - well known by the polish commercial code - with the board and the supervisory organ. The project of the new polish internal regulation which shall be adopted by Poland in the implementation of Community measures relating specifically to SE, has been found very satisfying by the authors of this article, especially with respect to one-tier system solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Nr 2001/86/WE Rady z 8 października 2001 r., uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników, [2001], Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001
  2. Lorenc J. [2001], Spółka Europejska a przepisy polskie, Rejent, nr 6.
  3. Minas M. [1996], Spółka europejska w pracach komisji Wspólnot Europejskich, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z.l.
  4. Oplustil K. [2002], Europejska spółka akcyjna. Teksty aktów prawnych z omówieniem, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
  5. Projekt ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (nr druku 3314), www.sejm.gov.pl.
  6. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001, z dnia 8 października 2001 r., w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), [2001], Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001.
  7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, [2000], DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu