BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osztrogonäcz Ivó
Tytuł
Specific of the Agricultural Structure in the Visegrad Group Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 363-367, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Polityka rolna, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Rural development, Agricultural policy, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano strukturą rolnictwa oraz wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na przemiany w krajach Grupy Wyszegradzkiej. (oryg. streszcz.)

In the enlarged European Union the agricultural structure are diverse in most of the member states, but they have to use the same agricultural policy, which could have different effect in the agricultural sector. It is necessary to analyze and become acquainted with the agricultural structure in the Visegrád Group to form the Common Agricultural Policy reform. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. European Communities 2006: Farm structure in Czech Republic - 2005. Statistics in focus, 21/2006. Farm structure in Hungary - 2005, Statistics in focus, 22/2006. Farm structure in Poland - 2005. Statistics in focus 10/2006, Farm structure in Slovakia - 2005, Statistics in focus 7/2007.
  2. European Union. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. 2006: Agriculture in the European Union statistical and economic information 2005. Luxembourg.
  3. Swinnen J.F.M. 2006: Endogenous Agricultural Structures: Insights from Transition Countries Contributed paper for the 96th EAAE Seminar "Causes and impacts of agricultural structures", 10-11 January 2006, Tanikon, Switzerland.
  4. Happe K. 2004: Agricultural policies and farm structures -Agent-based modelling and application to EU-policy reform.
  5. Latruffe L., Davidova S. 2006: Viability of corporate farms in the New Member States in the context of CAP direct payments, Contributed paper for the 96th EAAE Seminar Causes and impacts of agricultural structures' 10-11 January 2006, Tanikon, Switzerland.
  6. Szűcs I., Redine Szőke É., Vass J. 2003: Birtokpolitika, üzemi struktúra a magyar mezőgazdaságban. Birokviszonyok és a mérethatékonyság. A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége. Agroinform Kiadó, Gödöllő, pp. 29-99.
  7. Takácsne György K. 1995: Acsaládi gazdaságok méretére ható tényezők vizsgálata, különösen tekintettel a növénytermesztés gépesítésére. Kandidátusi értekezés GATE Gödöllő, pp. 12-19.
  8. WIIW Handbook of Statistics. 2002: Countries in Transition. W1IW, Vienna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu