BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepański Robert
Tytuł
Outsourcing na rynkach zagranicznych w strategiach marketingowych polskich przedsiębiorstw
Outsourcing on foreign markets in marketing strategies of Polish companies
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 3, s. 20-24
Słowa kluczowe
Outsourcing, Strategia marketingowa, Rynki zagraniczne
Outsourcing, Marketing strategy, Foreign markets
Abstrakt
Outsourcing jako sposób na podnoszenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa znany jest od wielu lat. W skali międzynarodowej szczególnie intensywnie rozwinął się jednak w ostatnich kilkunastu latach. W efekcie postępującej globalizacji coraz powszechniejsze staje się zjawisko przenoszenia wybranych procesów i funkcji przedsiębiorstwa poza granice kraju, zarówno w ramach typowych działań outsourcingowych (które można definiować jako wykorzystywanie zasobów zewnętrznych poprzez zlecanie wyspecjalizowanym niezależnym podmiotom procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie), jak również w postaci tworzenia własnych filii w ramach wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa. Rozważanie prowadzone w artykule są efektem przeprowadzonych badań empirycznych, a celem artykułu jest analiza wykorzystania outsourcingu przez polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Badania objęły także motywy outsourcingu, jego rolę w strategii firmy oraz relacje z podmiotami zagranicznymi. (abstrakt oryginalny)

Outsourcing strategy is well known for many years and for several years it has particularly intensively developed on the international market. In effect of progressing globalisation the phenomenon of moving chosen business processes abroad becomes more general. Considerations led in this article are based on the results of research project and the aim of the article is the analysis of use of outsourcing on foreign markets by Polish companies. Research included also the motivations to outsourcing, its role in the overall strategy and the relations with foreign companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Światowiec, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006, s. 11-26
  2. A. Ward, J. Smith, Trust and Mistrust. Radical Risk Strategies in Business Relationships, J. Wiley & Sons, 2003, s. 1-36
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu