BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górak-Sosnowska Katarzyna
Tytuł
Między religią, polityką a komercją. Muzułmańskie cole jako produkty etyczne
Between religion, politics, and commerce: Muslim Colas as ethical products
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 3, s. 25-31
Słowa kluczowe
Komercjalizacja produktu, Percepcja produktu, Polityka produktu, Rynek soków i napojów
Product commercialization, Product perception, Product policy, Juices and drinks market
Abstrakt
Opracowanie analizuje fenomen muzułmańskich coli, które powstały jako produkty konkurencyjne wobec Coca-Coli i Pepsi. Niektóre z nich są lokalnym wariantem produktu, inne mają dodatkowy wymiar religijno-polityczny, który przesądza o ich unikatowym charakterze. W opracowaniu omówiono sytuację amerykańskich koncernów na rynkach muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu, wpływ bojkotu towarów amerykańskich na wizerunek Coca-Coli w regionie i na świecie, a także muzułmańskie cole - w kontekście politycznym i religijnym. Opracowanie zamyka analiza coli muzułmańskich w szerszym kontekście produktów muzułmańskich, będących przykładem glokalizacji, a zarazem odpowiedzą muzułmanów na wyzwania nowoczesności. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the phenomenon of Muslim Colas, which came on the market in order to compete with the global brands of Coca-Cola and Pepsi. Some of them are just the local variants of the global product, some others have a significant religious and political dimension that makes them unique. In the paper the situation of American concerns on the Middle Eastern market was presented, followed by the influence of the boycott of American goods on the image of Coca-Cola worldwide, as well as most important brands of Muslim Cola. They were analyzed especially through their political and religious dimension. Finally a broader context of Muslim products is introduced, which is an example of glocalisation and provides a Muslim answer on challenges posed by modernity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2006 Annual Review, The Coca-Cola Company, s. 8.
 2. A. Boubekeur, Cool and Competitive. Muslim Culture in the West, „ISIM Review"2005, No. 16.
 3. N.Choudhury, The Economic Impact of Anti-Americanism, The Princeton Project on National Security, 2005, s. 6.
 4. B. Cornwell i in., A Cross-cultural Study of the Role of Religion in Consumers' Ethical Positions, „International Marketing Review" 2005, No. 5.
 5. C. Donaldson-Evans, Muslim-Themed Products Mimic Icons in American Popular Culture, FoxNews, 11.10.2006.
 6. European Backlash: International Consumers Shun American Brands, GMI Poll, Press Release, 22.11.2004.
 7. Global Unease with Major World Powers. The Pew Global Attitudes Project, Pew Research Center, 27.06.2007, s. 5-27.
 8. Half of European Consumers Distrust American Companies, GMI Poll, Press Release, 27.12.2004.
 9. F. Jandt, An Introduction to Intercultural Communication. Identitìes in a Global Community, Sage Publications, 2006, s. 264.
 10. D. Shaw, T. Newholm, R. Dickson, Consumption as Voting: An Exploration of Consumer Empowerment, „European Journal of Marketing" 2006, No. 9-10.
 11. G. Smith, Georgia Exports to Saudi Arabia: Coke, Innovation and Islam, „Saudi-American Forum" 9.11.2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu