BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pochwatko Grzegorz, Barańska Małgorzata, Giger Jean-Christophe
Tytuł
Utajone poznanie społeczne w reklamie. Skuteczność reklamy typu guerilla
Implicit Social Cognition In Advertising: Efficacy of Guerilla Advertising
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 3, s. 31-35
Słowa kluczowe
Badania reklamowe, Efektywność reklamy, Reklama
Advertising research, Advertising efficiency, Advertising
Abstrakt
Porównywana jest efektywność dwóch typów komunikatu reklamowego, klasycznej reklamy zewnętrznej oraz reklamy typu 'guerilla'. Krótki, treściwy, podany w nietypowej formie komunikat typu 'guerilla' prowadzi do wytworzenia takiej samej chęci posiadania produktu reklamowanej marki co przekaz tradycyjny. Ponadto, jest on lepiej widoczny i dokładniej zapamiętywany niż przekaz typu 'billboard'. Dyskutowane są implikacje teoretyczne i praktyczne. (abstrakt oryginalny)

Effectiveness of classic outdoor advertisements and 'guerilla' advertising techniques is compared. Short, concise message of unusual form ('guerilla') causes the same desire to possess advertized product as traditional message. Moreover, it is better visible, noticed, and better memorized that billboard ad. Theoretical and practical implications are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.T. Caciopo, C.F. Kao, R.E. Petty, R. Rodriguez, Central and Peripheral Routes to Persuasion. An Individual Difference Perspective, „Journal of Personality and Social Psychology" 1986, Vol. 51.
 2. A.G. Greenwald, M.R. Banaji, Utajone Poznanie Społeczne. Postawy wartościowanie siebie i stereotypy. „Przegląd psychologiczny" 1995, nr 38
 3. R. Heath, Ukryta moc reklamy, GWP, Gdańsk 2006.
 4. A.W. Kruglanski, E.P. Thomspon, Persuasion by a Single Route: A View Forms the Unimodel, ..Psychological Inquiry" 1999, No. 10.
 5. J.C. Levinson, Guerilla Creativity, Houghton Miffin Company, New York 2001.
 6. D. Maison, Wpływ utajonych sygnałów afektywnych na formułowanie ocen, „Studia Psychologiczne" 1997, No. 35
 7. D. Maison, Utajone postawy konsumenckie. W: Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji, praca zbiór, pod red. R.K. Ohme, M. Jarymowicza, J. Reykowskiego, Wyd. Instytutu Psychologii PAN SWPS, Warszawa 2001.
 8. N. Maliszewski, Regulacyjna rola utajonej postawy, WUW, Warszawa 2005
 9. S.T. Murphy, R.B. Zając, Afekt poznanie i świadomość: rola afektywnych bodźców poprzedzających przy optymalnych i suboptymalnych ekspozycjach, „Przegląd psychologiczny" 1994, No. 37
 10. E. Nęcka, Inteligencja i procesy poznawcze, Oficyna Wyd. „Impuls", Kraków 1994.
 11. R.K. Ohme, G. Pochwafko, W. Blaszczak, Paradygmat afektywnego poprzedzania. W poszukiwaniu nowej procedury badawczej, „Studia Psychologiczne" 1999, nr 37
 12. R.Z. Zając, Uczucia a myślenie — nie trzeba się domyślać, by wiedzieć co się woli, „Przegląd psychologiczny" 1985, No. 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu