BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Zdzisław W.
Tytuł
Nowe uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w ramach Unii Europejskiej
The New Conditions of the Polish Agriculture Development in the Framework of the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 398-405, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Rozwój rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa
Agriculture, Agricultural policy, Rural development, Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono sytuację polskiego rolnictwa w sektorze rolnym Unii Europejskiej, zagadnienie dopłat bezpośrednich, relacji cenowych artykułów rolnych oraz wydatki budżetowe UE i składki członkowskie Polski.

The paper presents the new development conditions of the polish agriculture after the accession to the European Union. The important role for polish agriculture has now the goals and the principles of the Common Agriculture Policy. CAP activity bases on the subsidizing of the membership countries agriculture. The author in the article focuses mainly on overcome of development barriers in agriculture, restructurisation and modernization, rural infrastructure, increase of effectiveness, the mechanism of aid, direct surcharge, stabilization of purchasing price, the intervention price, the price relations, the profitability of agriculture production, the increase of credit credibility, the level of agriculture production support, agrarian and environmental program, increase of production, new modification of cereals, efficiency of raising race, increase of agriculture knowledge level, improve of agriculture competitiveness, sustainable development, structural funds. New countries with Poland entering the Union, as a consequence of its enlargement, certainly introduce new accents to the development of the EU, involving both its priorities and their implementation. The economic situation will stimulate the political integration. At the same time, not only governments, but whole societies will exert the pressure to introduce reforms in those countries that slow down progress. Therefore, the first decades of the XXI century will witness deep transformations in Western Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych kwiecień 2003. 2003: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa, s. 125.
 2. Goverde, H.J.M. 1997: Diffusion of Power in Agro-Food Policy Networks, Paper prepared for RC 36.2: Diffusion of Power, c. International Political Science Association. XVIIth World Congress. Seoul, August, 17-21, s. 17.
 3. Jóźwiak W. 2002: Ocena propozycji Komisji Europejskiej UE dotycząca corocznego wsparcia gospodarstw niskotowarowych z uwzględnieniem realnych możliwości przygotowania planów budżetowych oraz absorpcji uzyskanych środków. Warszawa.
 4. Mytelka L.K. 2000: Knowledge and Structural Power in the International Political Economy. [W:] T.S Lawton, J.S. Rosenau, A.C.Verdun. Edited by Strange Power. Shaping the parameters of international relations and international political economy. Ashgate, Aldershot, Burlington USA, Singapore, Sydney, p. 40.
 5. Osuch D. 2002: Skutki akcesji dla gospodarstw rolnych w Polsce. Ocena liczbowa sytuacji produkcyjno-ekonomicznej polskich gospodarstw rolniczych (wartość oraz struktura kosztów i produkcji wg typów i wielkości występujących najczęściej w Polsce. Warszawa.
 6. Puślecki Z.W. 1998: Bariery i strategia rozwoju polskiego rolnictwa w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Przyjmowanie zachodnioeuropejskich dróg rozwoju, utrzymywanie własnej tożsamości czy poszukiwanie nowych rozwiązań. Praca zbiorowa pod red. M. Sznajdera. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań.
 7. Puślecki Z.W. 2004: Poland in the Growth and Cohesion Policy of the European Union in the Conditions of Globalisation, Universidade Autonoma de Lisboa-UAL. Galileu. Revista de Economia e Direito, Vol. IX, Nr 2. Lisboa, Portugal, 63-83.
 8. Puślecki Z.W. 2000: Polens Landwirtschaft zwischen Beharrung und EU-Beitritt. WeltTrends. Zeitschrift fuer internationale Politik und vergleichende Studien. Potsdam, Berlin, Bundesrepublik Deutschland.
 9. Puślecki Z.W. (red.) 2001: Proces integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską. Wyd. Naukowe INPiD UAM, Poznań.
 10. Puślecki Z.W., Walkowski M. (red.) 2004: Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań.
 11. Rowiński J. 2000: Rolnictwo, w: Rozszerzanie Unii Europejskiej na Wschód. Konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie. Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 12. Rzeczpospoltta 2003: 13 lutego.
 13. Ziętara W. 2002: Szacunek skutków wdrożenia różnych scenariuszy integracji z Unią Europejską w rolnictwie polskim po akcesji. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu