BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Adam
Tytuł
Rolnictwo na Słowacji po transformacji systemowej
Slovak Agriculture after Transformation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 427-432, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Restrukturyzacja rolnictwa, Ocena procesu transformacji, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Agriculture, Agricultural restructuring, Evaluation of the transformation process, Systemic transformation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
Omówiono podstawy metodologii transformacji oraz dokonano przeglądu efektów przekształceń systemowych w rolnictwie na Słowacji.

Structural changes in Slovak agriculture have it specific way because the former socialist cooperatives and stale-owned companies have been transformed into private business companies and co-partner cooperatives. These lead to decrease of the share of cooperatives, and to increase the number of business companies. Private farms use only about 15,9% of agricultural land. But we must state that about 76% of the land in Slovak republic is private owned and they are rented to the private farmers, cooperatives, business companies and other corporate organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L 1997: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. PWN, Warszawa, s. 179.
 2. Dąbrowski M. 1991 : Od gospodarki planowej do gospodarki planowanej - tempo i etapy transformacji systemowej. Ekonomista, nr 4-6.
 3. http://www.land.gov.sk/english/index.php7start z dnia 20.03.2007 r.
 4. Jarosz M., Kozarzewski P. 2002: Sukcesy i klęski prywatyzacji w krajach postkomunistycznych. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 19.
 5. Łukawer E. 1997: Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945-1995. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa, s. 71-72.
 6. Mieszczankowski M. 1989: Zarys programu alternatywnego na lata 1989-1992. Życie Gospodarce, nr 31.
 7. Piotr W. 2001: Własność prywatna a publiczna. Refleksje historiograficzne. [W:] Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, (red.) W. Jarmolowicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 31.
 8. Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic. 2006: Bratislava, December, s. 20.
 9. Rural Development Plan 2004-2006 Slovak Republic. 2004: Ministry of Agriculture of the Slovak Republic, July, s. 25.
 10. Surdykowska S.T. 1996: Prywatyzacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 36-50.
 11. Twarowska M. 2001 : Teoretyczne i aplikacyjne aspekty polskiej transformacji ustrojowej. [W:] Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, (red.) W. Jarmolowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 12-15.
 12. Wilkin J. 1995: Jaki kapitalizm, jaka Polska Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 69-70, 85-87.
 13. Zadura A. 2005: Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu