BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różańska Ewa
Tytuł
Koszty prac badawczych i rozwojowych w rachunkowości i przepisach podatkowych
Research and Development Costs in Accounting and Tax Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 217-226, bibliografia 4 poz.
Słowa kluczowe
Koszty, Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Costs, Accounting Act, International Accounting Standards (IAS)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia kosztów prac badawczych i rozwojowych w myśl ustawy o rachunkowości na tle przyjętych rozwiązań w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz przepisach podatkowych.

The issue of research and development costs in accounting has been presented. Many accounting standards (U. S. GAAP) favours treating that costs as an expense other (IAS) allow exceptions.(AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. MSR 38. Wartości niematerialne, w: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS) nr 1, 3-5,międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) nr 1, 10, 12, 14, 16-19, 22, 27, 28, 31-41 i interpretacji przez Komitet ds. Interpretacji Standardów (SIC) nr 9, 22, 28-32 z witryny internetowej: www.mf.gov.pl.
  2. Rachunkowość - rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, t. 1: Wycena bilansowa i ustalenie wyniku finansowego, red. E. Walińska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694.
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, DZU 2000, nr 54, poz. 654.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu