BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętowska Irena
Tytuł
Wartość firmy w polskiej literaturze rachunkowości okresu międzywojennego
Accounting Goodwill in Polish Accounting Literature in the Interwar Period
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 253-261, bibliografia 14 poz.
Słowa kluczowe
Wartość dochodowa przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Przegląd literatury
Value of profitable enterprise, Accounting, Literature review
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w pracy jest przegląd literatury polskiej okresu międzywojennego z zakresu rachunkowości. Analizie szczególnie poddano rozumienie istoty wartości firmy, sposobu jego ustalania i rozliczania w okresie międzywojennym.

The paper presents the review of Polish accounting literature. The nature, methods of goodwill in interwar period have been analyzed.(AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jezierska E., Znaczenie historii rachunkowości w dydaktyce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, numer specjalny, t. 26, Warszawa 2005.
 2. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 3. Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2006.
 4. Kardasz A., Twórcy rachunkowości w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, t. 11, Warszawa 2002.
 5. Lulek T., Waloryzacja bilansów, Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 1925.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 7. Morozewicz A., Wykłady o bilansach, Wydawnictwo Wychowańców Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga, Warszawa 1923.
 8. Scheffs M., Bilans kupiecki i podatkowy, Związek Księgowych w Polsce, Warszawa 1936.
 9. Scheffs M, Oznaczenie wartości przedmiotów bilansowych, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce, Poznań 1938.
 10. Seifert T., Polskie bilansoznawstwo, Książnica - Atlas, Lwów-Warszawa 1930.
 11. Skalski W., Zasady inwentaryzowania i bilansowania w przedsiębiorstwach handlowych i przemysłowych, Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu, Poznań 1934.
 12. Razowski L., Wartość firmy, jej istota, obliczenie, księgowanie i umorzenie, Czasopismo Księgowych w Polsce, 1928, nr 5 i 6.
 13. Walińska E., Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego - zarys problemu, red. M. Gmytrasiewicz i A. Karmańska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 14. Ziętowska I., Wartość firmy w ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, w: Przedsiębiorstwo na wspólnym rynku europejskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości , Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu