BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chyba Zbigniew
Tytuł
Klastry przemysłowe a przedsiębiorstwa spinn-off
Establishing clusters by spin-off enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 3, s. 65-71, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Klastry
Industry, Industrial enterprises, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem zastosowania koncepcji klastrów przemysłowych w odniesieniu do uniwersyteckich firm odpryskowych. Istniejące w Polsce przedsiębiorstwa spin-off poddano badaniom ankietowym. Wyniki badań pokazują ogólne zainteresowanie koncepcją, chociaż rzeczywisty udział firm spin-off w tworzeniu klastrów pozostaje wciąż niewielki. (abstrakt oryginalny)

The article analyses clusters creation by university spin-off firms in Poland, particularly high-tech clusters establishment. University spin-off firms appreciate the importance of clusters but only few enterprises take actively part in them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Brenner, The Evolution of Localised Industrial Clusters: Identifying the Processes of Selforganisation, Economics&Evolution, Max-Planck-lnstitute, Jena 2000.
 2. T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie 2002, nr 4(110), s. 45.
 3. European Commission, Regional Clusters in Europe, Observatory of European SMEs, No. 3, Brussels 2002.
 4. D. A. Garvin, Spin-offs and the New Firm Formation Process, California Management Review 1983, vol. 5, No. 25.
 5. W. Grudzewski, Z. Chyba, Uniwersyteckie firmy spin-off, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2007, nr 1(684).
 6. J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa 2005.
 7. A. H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 8. L.M. Lamont, Entrepreneurship, Technology and the University, R&D Management 1972, ol. 2, No. 3.
 9. K. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 10. 10 M. E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 11. 11 M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 12. K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 13. R. Rothwell, W. Zegveld, Reindustrialization and technology, Longman, London 1985.
 14. A. M. Szerenos, Badania uwarunkowań powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych w woj. mazowieckim, praca doktorska, Politechnika Warszawska, WIP, Warszawa 2005.
 15. S. Szultka (red.), Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004.
 16. P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
 17. W. Włosiński, A. M. Szerenos, Klastry wysokotechnologiczne na Mazowszu - wyniki badań, Organizacja i Kierowanie 2006, nr 3(125).
 18. www.sooipp.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu