BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łopaciuk-Gonczaryk Beata
Tytuł
Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników
The Impact of Corporate Social Capital on Employee Efficiency
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 1-2, s. 37-55, tabl., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Kapitał społeczny, Korporacje, Relacje międzyludzkie
Effectiveness, Social capital, Corporation, Interpersonal relations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu nie tylko zestawienie istniejących koncepcji kapitału społecznego wewnątrz firmy, lecz również dokonanie ich syntezy, czego próbą jest propozycja autorskiego modelu zależności pomiędzy dwoma typami kapitału społecznego korporacji a efektywnością pracowników. Rozpoznane w artykule, na podstawie analizy literatury, wyzwania badawcze wskazują kierunki dalszych badań nad kapitałem społecznym w korporacji, zaś zaproponowane hipotezy mają wartość przede wszystkim jako punkt wyjścia do badań empirycznych. Ważnym kolejnym krokiem zdaniem autorki jest znalezienie najlepszych metod operacjonalizacji zaproponowanych powyżej wskaźników obu typów kapitału społecznego. Weryfikacja empiryczna zaproponowanego modelu ma szansę dostarczyć istotnych argumentów do dalszej dyskusji nad znaczeniem kapitału społecznego korporacji, twierdzi autorka.

The paper focuses on corporate social capital and analyzes the mechanisms in which it influences employee efficiency. The author proposes a model to examine the relationship between social capital and employee efficiency. Łopaciuk-Gonczaryk offers a synthesis of available literature on the subject, with a special emphasis on some of the most controversial problems in this area. The paper describes two types of corporate social capital: bonding capital and bridging capital. They are usually analyzed separately by economists, but Łopaciuk-Gonczaryk looks at them together while examining the influence of social capital on efficiency. She also zeroes in on the interaction between bonding and bridging capital. The theoretical analysis made in the paper should be followed up by empirical research, the author concludes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P.S., Kwon S., [2002], Social Capital: prospects for a new concept, "Academy of Management Review", Vol. 27, No. l, s. 17-40.
 2. Baker W.E., Obstfeld D., [1999], Social Capital by Design: Structures, Strategies, and Institutional Context, [w:] Corporate Social Capital and Liability, R.TH.AJ. Leenders, SM. Gabbay, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 3. Barney J.B., [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. l, s. 99-120.
 4. Bolino M.C., Turnley W.H., Bloodgood J.M., [2002], Citizenship Behavior and the creation of Social Capital in organizations, "Academy of Management Review", Vol. 27, No. 4, s. 505-522.
 5. Bourdieu R, [1986], The forms of capital, [w:] Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education, (red.) J.G. Richardson, Greenwood Press, New York.
 6. Burt R.S., [1992], Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge, MA and London, England.
 7. Burt R.S., [1997], The Contingent Value of Social Capital, "Administrative Science Quarterly", Vol. 42, No. 2, s. 339-365.
 8. Coase R.H., [1937], The nature of the firm, "Economica", Vol. 4, No. 16 (November), s. 386-405.
 9. Cohen D., Prusak L., [2001], In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work, Harvard Business School Press, Boston.
 10. Coleman J.S., [1988], Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology", Suplement 94, s. 95-120.
 11. Coleman J.S., [1990], Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.
 12. Dirks K.T., Shah P.P., Chervany N., [2001], The impact of friendship networks on team performance: a theory of equifinality, "Academy of Management Proceedings", OB: s. E1-E5.
 13. Dyne L.V, Graham J.W., Dienesch R.M., [1994], Organizational Citizenship Behavior: Construct Redefinition, Measurement, and Validation, "The Academy of Management Journal", Vol. 37, No. 4, s. 765-802.
 14. Edvinsson L., Malone M.S., [1997], Intellectual Capital: Realizing your Company's True Value by Finding its Hidden Brain Power, New York, Harper Business (a division of Harper Collins Publishers).
 15. Fukuyama E, [1995], Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York.
 16. Fukuyama E, [2000], Social Capital and civil Society, International Monetary Fund Working Paper.
 17. Gargiulo M., Benassi M., [1999], The Dark side of Social Capital, [w:] Corporate Social Capital and Liability, R.Th.A.J. Leenders, S.M. Gabbay, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 18. Gargiulo M., Benassi M., [2000], Trapped in Your Own Net? Network Cohesion, Structural Holes and the Adaptation of Social Capital, "Organization Science", Vol. 11, No. 2 (March-April), s. 183-196.
 19. Granovetter M., [1973], The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology", Vol. 78(6), s. 1360-80, w: w: Foundations of Social Capital, red. Elinor Ostrom, T.K. Ahn, Edward Elgar Publishing, Chaltenham, UK and Northampton, MA.
 20. Knack S., Keefer P., [1997], Does Social Capital have an economic payoff A cross-country investigation, "Ouarterly Journal of Economics", s. 1251-88.
 21. Kogut B., Zander U., [1996], What Firms Do? Coordination, Identity, and Learning, "Organization Science", Vol. 7, No. 5, s. 502-518.
 22. Koys D.J., [2001], The effects of Employee Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior and Turnover on Organizational Effectiveness: a unit-level, longitudinal study, "Personnel Psychology", Vol. 54, s. 101-114.
 23. Lazega E., [1999], Generalized Exchange and Economic Performance Social Embeddesness of Labor Contracts in a Corporate Law Partnership, [w:] Corporate Social Capital and Liability, R.Th.A.J. Leenders, S.M. Gabbay, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 24. Leana C.R., Van Buren III H.J., [1999], Organizational Social Capital and Employment Practices, "Academy of Management Review", Vol. 24, No. 3, s. 538-555.
 25. Leenders R.Th. A.J., Gabbay S.M., Fiegenbaum A., [2001], Corporate Social Capital and the Strategie Management Paradigm: A Contingency View on Organizational Performance, research report: http://irs.ub.rug.nl/ppn/237338637.
 26. Lin N., [2001], A Theory of Social Structure and Action, Cambridge: Cambridge University Press.
 27. Łopaciuk-Gonczaryk B., [2007], Kapitał społeczny a instytucje - konceptualizacja i relacje, "Ekonomia", (w druku).
 28. Moran P., [2005], Structural vs. Relational Embeddedness: Social Capital and Managerial Performance, "Strategie Managerial Journal", Vol. 26, s. 1129-1151.
 29. Nahapiet J., Ghoshal S., [1998], Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23, No. 2, s. 242-266.
 30. Newell S., Tansley C., Huang J., [2004], Social Capital and Knowledge Integration in an ERP Project Team: The Importance of Bridging AND Bonding, "British Journal of Management", Vol. 15, s. S43-S57.
 31. Oh H., Chung M., Labianca G., [2004], Group social capital and group effectiveness: the role of informal socializing ties, "Academy of Management Journal", Vol. 47, No. 6, s. 860-875.
 32. Oh H., Labianca G., Chung M., [2006], A multilevel model of group social capital, "Academy of Management Review", Vol. 31, No. 3, s. 569-582.
 33. Osterloh M., Frey B.S., Frost J., [2001], Managing Motivation, Organizations and Governance, "Journal of Management and Governance", Vol. 4, No. 3, s. 231-239.
 34. Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., [1997], Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational Performance A Review and Suggestions for Future Research, "Human Performance", Vol. 10, No. 2, s. 133-151.
 35. Putnam R.D., [1993], Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton N.J.
 36. Putnam R.D., [2000], Bowling alone: The Collapse and the Revival of American Community, Simon & Schuster, New York.
 37. Reed K.K., Lubatkin M., Srinivasan N., [2006], Proposing and Testing an Intellectual Capital-Based View of the Firm, "Journal of Management Studies", Vol. 43, No. 4, s. 867-893.
 38. Sparrowe R.T., Liden R.C., Wayne S.J., Kramer M.L., [2001], Social Networks and the Performance of Individuals and Groups, "The Academy of Management Journal", Vol. 44, No. 2, s. 316-325.
 39. Tsai W., Ghoshal S., [1998], Social capital and value creation: The role of intrafirm networks, "The Academy of Management Review", Vol. 41, No. 4, s. 464-476.
 40. Uzzi B., [1997], Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, "Administrative Science Quarterly", Vol. 42, No. l, s. 35-67.
 41. Woolcock M., [1998], Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, "Theory and Society", Vol. 27 (1), s. 151-208, [w:] Foundations of Social Capital, red. Elinor Ostrom, T.K. Ahn, Edward Elgar Publishing, Chaltenham, UK and Northampton, MA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu