BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojny Jacek
Tytuł
Analiza komparatywna produkcji zwierzęcej w krajach UE
Comparative Analysis of Agricultural Animal Production in UE
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 470-475, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja rolna, Hodowla zwierząt, Przemysł mięsny, Analiza wielowymiarowa, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Agriculture, Agricultural production, Animal husbandry, Meat industry, Multi-dimensional analysis, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano wielocechowego porównania rolniczej produkcji zwierzęcej w UE. Analizę oparto zarówno na bezwzględnych, jak i na względnych wskaźnikach wytwórczości sektorów rolniczych badanych krajów. Agregowane indeksy produkcyjne wykorzystano do typologii obiektów. (oryg. streszcz.)

The study addresses a problem of the multi attribute comparison of the agricultural animal production in UE. The analysis was based both, on absolute as well as on relative indicators of the agricultural animal production of countries considered. Aggregated production indexes were used for objects' typology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. BorysT. 1984: Kategorie jakości w statystycznej analizie porównawczej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 284, SERIA: Monografie i opracowania nr 23.
  2. Cieślak M. 1976: Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. PWN, Warszawa.
  3. Grabiński T. 1984: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. SERIA specjalna: Monografie, nr 61, Kraków.
  4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. 1989: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa.
  5. Kukuła K. 1996: Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
  6. Kukula K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
  7. Nowak E. 1985: Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 292, SERIA: Monografie i opracowania, nr 29.
  8. Strahl D. 1990: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. PWE, Warszawa.
  9. Strojny J. 2005: Opóźnienie rozwojowe infrastruktury transportowej Polski w relacji do zachodnioeuropejskich krajów UE. Wiadomości Statystyczne, 7, str. 60-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu