BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchoń Aneta
Tytuł
Agencja Nieruchomości Rolnych po 15 latach działalności
Agricultural Property Agency after 15 Years of Activity
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 476-480, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Prawo rolne
Agriculture, Agricultural policy, Agriculture law
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
Przedstawiono ewolucję zakresu głównych zadań Agencji Nieruchomości Rolnych. W dalszej części omówiono formy zagospodarowania mienia z Zasobu WRSP i dane statystyczne w tym zakresie, a następnie główne problemy z jakimi styka się obecnie Agencja. Wynikają one przede wszystkim z braku odpowiednich przepisów prawnych.

Agricultural Property Agency of the State Treasury (currently: Agricultural Property Agency) has been existing from more than 15 years. The paper presents evolution of its main tasks. At the beginning the Agency activities concentrated on taking over and privatisation of state owned agricultural property. Than the scope of its activities has been widen with duties specified in separate legal regulations, particularly in the Act of 11th April 2003 on the Formation of Agricultural System. The further part of the paper presents also form of disposal of assets of Stock of the Agricultural Property of the State Treasury, related statistic data and than main practical problems encountered by Agency. They result mainly from the lack of proper legal regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agencja Nieruchomości Rolnych. 2006: Raport z działalności za rok 2005 [www.anr.gov.pl].
  2. Lichorowicz A. 2005: W kwestii modelu prawnego instytucji kształtujących struktury gruntowe w rolnictwie (studium prawno-porównawczo). Studia Iuridica Agraria t. 5, str. 137-140.
  3. Petryna F. 2002: Uprawnienia byłych właścicieli. Agroprzemiany nr 9, str. 8-9.
  4. Prutis S. 2005: Kształtowanie ustroju rolnego - potrzeba nowej regulacji ustawowej. Studia Iuridica Agraria t. 5, str. 171-174.
  5. Rudnicki H. 1995: Gospodarka ziemią rolniczą w Polsce. Lublin, str. 56-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu